Markkinatutkimukset

Tutkimukset liiketoiminnan kehittämiseen

Erikoisalamme on matkailu- ja hyvinvointialan tutkimus- ja kehityspalvelut. Hankimme, analysoimme ja tiivistämme tutkimustiedon helposti hyödynnettävään ja visuaalisesti selkeään muotoon.

Autamme sinua ja yritystäsi tarjoamalla tutkimusratkaisuja ideointivaiheesta toteutukseen – tuotteen tai palvelun myyntiin ja siitä saatuun asiakaskokemukseen sekä suositteluun. Asiakkaan mielipiteiden, asenteiden ja toiminnan lisäksi tutkimme kuluttajan sosiaalisen median käyttöä. Käytämme tutkimuksessa kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä luotettavan tutkimustiedon saamiseksi.

Hyödynnämme toteutuksissa Haaga-Helian elämys-, hyvinvointi ja matkailualan asiantuntijoita. Kokeneet ja ammattitaitoiset tutkijamme ja yliopettajat ovat apunasi liiketoiminnan kehittämisessä. Käytettävissä on myös 200 hengen Hospitality-kehityspaneeli, joka koostuu alan opiskelijoista ja ammattilaisista. 

Palvelumme

Asiakastutkimukset

Asiakastutkimusten tavoite on lisätä asiakasymmärrystä. Asiakastutkimuksessa voimme selvittää mm. asiakastyytyväisyyttä ja -kokemusta, suosittelua ja tyytyväisyyttä tuotteisiin ja palveluihin. Tutkimustuloksista saadaan hyviä mittareita toiminnan arvioimiseen ja kehittämisessä.  Yhteystiedot petteri.ohtonen@haaga-helia.fi. puh.  040 826 8183.

Matkailun tulo- ja työllisyystutkimus

Matkailun tulo- ja työllisyystutkimuksen selvittää matkailun aikaansaamat välittömät ja välilliset tulo- ja työllisyysvaikutukset. Tutkitun tiedon / Tulosten avulla matkailualan merkitys kohteessa tai alueella tulee näkyväksi.  Tuloksia voidaan käyttää mm. yrityksen tai organisaation edunvalvonnassa ja kehittämisestä.  Haaga-Helian asiantuntija, kauppatieteiden tohtori Teemu Moilanen, on toteuttanut useita aluetaloudellisten vaikutusten sekä tulo- ja työllisyysvaikutusten arviointeja matkailukeskusinvestoinneille, kaupan alan investoinneille sekä erilaisille infra-rakentamisen hankkeille. Lisätiedot: Teemu Moilanen, teemu.moilanen@haaga-helia.fi | puh. 040 510 7317

Hospitality-kehityspaneeli

Vahvista edelläkävijyyttä ja asiakasymmärrystä – ota avuksesi Hospitality-kehityspaneelin asiantuntijat ja opiskelijat. Yrityksille on yhä tärkeämpää tietää, mitä asiakkaat ja sidosryhmät ajattelevat, mitä tarpeita heillä on ja miten he kehittäisivät tuotteita ja palveluja. Kehityspaneelista saatavan tiedon avulla yritykset voivat kehittää ja luoda uusia palvelusisältöjä ravintoloihin, majoitusyrityksiin ja matkailualalle.  

  • Uusi yhteistyökanava Haaga-Helian ja elinkeinon yhteistyölle
  • Selvittää elinkeinoa kiinnostavia asioita nopeasti ja kustannustehokkaasti

Esimerkkejä kehityspaneelin käyttökohteista

  • Tutkitaan tuotteita, palveluita ja yrityksiä (palvelukokemuksia, imagoja)
  • Rekrytoidaan tuotetestaajia
  • Selvitetään panelistien toiveita, mielipiteitä tietystä palvelusta tai ilmiöstä

Hospitality-kehityspaneelin koko on 200 henkilöä. Paneelin jäsenet koostuvat kahdesta samansuuruisesta vastaajajoukosta: asiantuntijoista ja opiskelijoista. Tulokset toimitetaan muutaman viikon kuluessa toimeksiannosta.   

Lisätietoja

Petteri Ohtonen, tutkimuspäällikkö, petteri.ohtonen@haaga-helia.fi, 040 826 8183