Maahanmuuttajataustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI (3 op)

Kuvituskuva opiskelijat Haagassa

MOTTI-hankkeen koulutusten tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja valmiuksia erityisen tuen ja kieli- ja kulttuuritietoisuuden menetelmin maahanmuuttajataustaisen oppijan hyvinvoinnin edistämisessä.

Samalla koulutuksessa tuetaan ja laajennetaan tietoutta oppivelvollisuudesta, työssäoppimisessa ja työllistymisessä. 

Koulutuksen tavoitteena on myös lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista tunnistaa erityisen tuen tarpeita ja oppimiseen liittyviä vaikeuksia maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla ja tukea heitä opinnoissaan, oppivelvollisuudessa ja työllistymisessä.
 

Koulutuksen jälkeen osallistuja 

  • Osaa vahvuusperusteisesti ja vuorovaikutteisesti tukea maahanmuuttajataustaisen oppijaa ja hänen lähipiiriään.
  • Pystyy moniammatilliseen yhteistyöhön ja työelämälähtöiseen ohjaukseen huomioiden erityisen tuen.
  • Tuntee erityisen tuen mahdollisuudet sekä osaamisen että työelämän ympäristössä.
  • Koulutus sisältää webinaareja, omaa työtä kehittävää työskentelyä, verkossa tapahtuvaa ja ohjausta.

Ryhmä täynnä

Koulutuksen aikataulu ja sisältö

Aloituswebinaari ti 1.11.2022 klo 12-15
Orientoituminen koulutukseen
Maahanmuuttajataustaisen oppijan erityinen tuki
Kouluttajat Marisa Köngäs ja Maria Nuottokari, Mercuria
Kieli- ja kulttuuritietoisuus oppijan tukena
Kouluttaja Maiju Kangasaho, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 

Teemawebinaari to 10.11. klo 12-15
Maanmuuttajataustaisen oppijan oppimisvaikeuden tunnistaminen
Kouluttaja Anu Arvonen, Oppimistaito
 

Ohjauswebinaari ti 22.11.2022 klo 13-15
Oman työn kehittäminen aiheeseen liittyen
 

Teemawebinaari to 15.12.2022 klo 12-15
Monimuotoinen työpaikkaohjaus ja työllistyminen sekä oppivelvollisuuden kokemuksien jakaminen
Kouluttajat:
Marja-Liisa Perttula, Ammattiopisto Live
Pirjo Pellikka, Ammattiopisto Live
 

Ohjauswebinaari to 19.1.2023 klo 13-15
Oman työn kehittäminen aiheeseen liittyen
 

Päätöswebinaari to 2.2.2023 klo 12-15
Jaetaan ja koostetaan yhdessä opittua osaamista.
 

Ilmoittautuminen suljettu, ryhmä täynnä


Yhteistyökumppanit

Koulutus toteutetaan yhteistyössä  Mercuria-kauppaoppilaitoksen ja Live sr:n kanssa.

TIETOA KOULUTUKSESTA

Kohderyhmä: Ammatillinen koulutuksen, lukio ja perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. 

Ajankohta: 1.11.2022 - 2.2.2023

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.

Ilmoittautuminen suljettu, ryhmä täynnä

 

 

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Kouluttaja
Maiju
Kangasaho
lehtori
+358 294471524
Maiju.Kangasaho@haaga-helia.fi