Luulot pois! – Yhdessä elämisen taitoa ammatillisella toisella asteella

Luulot pois -koulutus

Koulutushanke on toteutettu vuosina 2019-2021. Koulutuksissa osallistujat tarkastelivat ja analysoivat omaa rooliaan ja työtään yhteiskunnallisessa murroksessa ja monikulttuurisessa oppilaitosympäristössä.

Osallistujat saivat työvälineitä yhdenvertaisuutta edistävään vuorovaikutukseen ja rasismiin puuttumiseen. Kouluksessa oli mahdollista osallistua oman oppilaitoksen yhdenvertaisuussuunnitelmatyöhön ja luoda hyviä käytänteitä ja malleja rasismiin puuttumiseen.

Koulutushankkeen tavoitteena oli, että opiskeljoiden rasismikokemukset ammatillisessa koulutuksessa vähenevät.

Koulutuksen tavoitteet

Kehittymisohjelman tavoitteena oli, että osallistuja:

  • saa tukea omaan työhönsä yhteiskunnallisessa murroksessa ja monikulttuurisessa oppilaitosympäristössä
  • vahvistaa rakentavaa ja turvallisuutta lisäävää vuorovaikutusosaamista
  • saa valmiuksia ja pedagogisia välineitä oppilaitoksen yhdenvertaisuustyöhön ja antirasistiseen työotteeseen.

Toteutus

Toteutustapa perustui intersektionaaliseen työotteeseen, jonka keskiössä on tarkastella valtarakenteita, asenteita, ennakkoluuloja ja normeja sekä vahvistaa osallisuutta. Koulutuksessa käytettiin luovia menetelmiä, esimerkiksi voimauttavaa valokuvausta. Kehittämistyö liittyi vahvasti oman työn kehittämiseen.

Koulutukset toteutettiin yhteistyössä Haaga-Helian, Unidos Oy:n ja Rauhankasvatusinstituutti ry:n kanssa.

Antirasismi ammatillisessa oppilaitoksessa -seminaari 10.3.2020

Alkupaloiksi seminaarissa tutustuttiin toisiimme hyvien kysymysten kanssa. Tämän jälkeen Michaela Moua perehdytti rasismin vaikutuksista opiskelijoiden mielenterveyteen. 

- Tämä on sellainen asia, jonka minusta jokaisen - ihan jokaisen, riippumatta työstä - kuuluisi tietää ja miettiä! Antirasistinen yhteiskunta on utopiaa nyt, mutta sen todeksi tekemiseen tarvitaan meitä kaikkia, kertoo Eila Isotalus, Unisod Oy:stä*.

Tämän jälkeen kolmessa työryhmässä perehdyttiin rasismiin puuttumiseen, vihapuheeseen sekä harjoiteltiin metapuhetta yhtenä puuttumisen välineenä.

Lopuksi improvisaatioteatteriduo Häpeämättömät tiivisti päivän annin napakasti humoristisiin vuorovaikutustilanteisiin - vaikka asia on vaikea ja haastava, sitä voi lähestyä myös huumorin keinoin!

Päivän loputtua osallistujille jäi mukaan "taikaluuta", jolla voi pyyhkiä pölyttyneet ja rasistiset asenteet ja oletukset nurkkia myöten pois.

Lämmin kiitos päivästä kaikille yli 50 osallistujalle!

* Unidos Oy on yhtenä toimijana OPH:n rahoittamassa "Luulot pois! Yhdessä elämisen taitoa ammatillisella toisella asteella" -hankkeessa, jonka tarkoituksena on loppupeleissä vähentää opiskelijoiden ammattikouluissa kokemaa rasismia. Siksi koulutamme ammattikoulujen opettajia, johtoa ja tukihenkilökuntaa antirasistiseen työotteeseen niin opetuksessa, ohjauksessa kuin johtamisessa. Hankkeen koordinaattorina on Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja mukana myös Rauhankasvatusinstituutti.

Tietoa koulutuksesta

Milloin: Hanke toteutettiin 2019-2021

Kenelle: Ammatillinen koulutuksen henkilöstö

Hinta: Koulutushanke oli OPH:n opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi