Luovasti taiteillen - Taidelähtöinen työskentely yto-opetuksessa

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Luovasti taiteillen

Tervetuloa pohtimaan omaa opettajuuttasi taidetyöskentelyn kautta, tekemään kokeiluja yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden opetuksessa ja ohjauksessa, sekä ottamaan itsellesi Breikkejä.

  Koulutusprosessi toteutetaan kokeilevalla ja kehittävällä työotteella. Taidetyöskentely on mukana sekä koulutuksen pedagogisessa toteutuksessa että osallistujien osaamisen kehittämisen kohteena. Prosessissa pääset myös itse osallistumaan taideBreikkeihin. Koulutus sisältää teoriaa ja kokemuksellista tekemistä. Koulutuksen laajuus on 4 opintopistettä. Koulutuksen toteutuksesta vastaavat Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat ja Breaks Finland Oy:n TaiteillenTutorit.

  Koulutusprosessi sisältää neljä kontaktitapaamista, jotka voidaan toteuttaa sovitusti joko verkossa tai lähikontaktissa. Prosessiin kuuluu omaan työhön liittyvää, kokeilevaa työskentelyä sekä kolme verkossa toteutettavaa tunnin mittaista Breikkia.

  Osallistumalla koulutusprosessiin

  • vahvistat monenlaisia opiskelijoita huomioivaa pedagogista ajatteluasi ja toimintaasi
  • saat työvälineitä ja ratkaisuja edistää oppimista ja hyvinvointia taidetyöskentelyn avulla
  • saat mahdollisuuden kokeilla ja kehittää osaamistasi TaiteillenTutorin ohjauksessa.

  Koulutuspäivät

  Koulutus sisältää neljä kontakipäivää (aloituspäivä ja kolme puolen päivän tapaamista), sekä kolme tunnin mittaista Breikkia, joiden aikataulu sovitaan yhdessä osallistujien kanssa.

  Koulutus voidaan myös kokonaisuudessa räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaisesti.

  Kouluttajat

  Haaga-Heliasta

  Pedagogiikka

  Irene
  Hein
  yliopettaja
  +358 294471346
  Irene.Hein@haaga-helia.fi

  Jatkuva oppiminen

  Ruut
  Kaukinen
  lehtori
  +358 294471058
  Ruut.Kaukinen@haaga-helia.fi

  Breaks Finland Oy

  Jaana Komscha-Härkönen
  jaana@breaks.fi

  Reidar Wasenius
  reidar@breaks.fi

  Breaks-logo
  Tietoa koulutuksesta

  Ajankohta: Koulutus toteutetaan vuonna 2021, tarkemmat päivämäärät julkaistaan myöhemmin

  Kohderyhmä: Ammatillisten oppilaitosten yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden opettajat.

  Hinta: Luovasti taiteillen -koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.

  Toteutus: Hanke toteutetaan Haaga-Helian ja Breaks Finland Oy:n yhteistyönä.

  Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
  Contact

  Pedagogiikka

  Jutta
  Paukkonen
  myyntipäällikkö
  +358 294471720
  Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi

  Jatkuva oppiminen

  Jutta
  Kuokkanen
  koordinaattori
  +358 294471588
  Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi