Luovasti osallisiksi - taidelähtöiset menetelmät hyvinvointia edistämässä

Kuvituskuva iloisia opiskelijoita

Koulutuksen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja valmiuksia ohjata ja tukea opiskelijan hyvinvointia ja minäkuvan positiivista rakentumista

Koulutuksen sisällöt, menetelmät ja materiaalit edistävät sosiaalista osallisuutta, vuorovaikutusta, ehkäisevät syrjäytymistä sekä vähentävät eriarvoisuutta.

Toteutustapa ja -aika

Koulutus on verkkototeutus, jossa on kolme sisällöllistä pääteemaa. Koulutus sisältää ohjausta, yhteistoiminnallisia kokeiluja ja kehittämistä.

 • Aloitusinfo ja orientaatio opintoihin ke 21.9.2022 klo 13–16
   
 • Teema 1: Opiskelijan identiteetin ja minäpystyvyyden vahvistaminen ke12.10.2022 klo 9–14
   
 • Teema 2: Musiikki tunnetyöskentelyn välineenä ja mahdollistajana ke 2.11.2022 klo 9–14
   
 • Teema 3: Opiskelijan hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen taiteen keinoin ke 23.11.2022 klo 9–14
   
 • Päätöswebinaari – koulutuksen yhteinen koonti ja reflektio ke 7.12.2022 klo 13–16

HUOM. Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.

Yhteystiedot  päätoteuttajan HAMK:n sivuilta tästä linkistä.

Tietoa koulutuksesta

Milloin: 21.9.2022 - 7.12.2022

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö

Toteutustapa: Verkkototeutus

Hinta: Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta

 

Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi