Luovasti osallisiksi - taidelähtöiset menetelmät hyvinvointia edistämässä

Kuvituskuva iloisia opiskelijoita

Koulutuksen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja valmiuksia ohjata ja tukea opiskelijan hyvinvointia ja minäkuvan positiivista rakentumista

Koulutuksen sisällöt, menetelmät ja materiaalit edistävät sosiaalista osallisuutta, vuorovaikutusta, ehkäisevät syrjäytymistä sekä vähentävät eriarvoisuutta.

Toteutustapa ja -aika

Koulutus on verkkototeutus, jossa on kolme sisällöllistä pääteemaa. Koulutus sisältää ohjausta, yhteistoiminnallisia kokeiluja ja kehittämistä.

 • Aloitusinfo ja orientaatio opintoihin ke 22.9.2021 klo 13–16
   
 • Teema 1: Opiskelijan identiteetin ja minäpystyvyyden vahvistaminen ti 28.9.2021 klo 9–14
   
 • Teema 2: Musiikki tunnetyöskentelyn välineenä ja mahdollistajana ke 6.10.2021 klo 9–14
   
 • Teema 3: Opiskelijan hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen taiteen keinoin ke 13.10.2021 klo 9–14
   
 • Päätöswebinaari – koulutuksen yhteinen koonti ja reflektio ke 10.11.2021 klo 13–16

Koulutus toteutetaan myös keväällä ja syksyllä 2022. Aikataulut tulevat verkkosivuille myöhemmin.

Esitteen tulostaminen ja koulutukseen ilmoittautuminen HAMKin sivuilta 10.9.2021 mennessä tästä linkistä.

Tietoa koulutuksesta

Milloin: 22.9.–10.11.2021

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö

Toteutustapa: Verkkototeutus

Hinta: Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta

Ilmoittautuminen tästä linkistä

Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
Airi.Granlund@haaga-helia.fi