Olet täällä

Lukukausimaksu

Lukukausimaksu

Ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1440/2014)  1 §:n mukaan ammattikorkeakoululain  10 §:n 2 momentissa tarkoitetussa avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa ja erillisinä opintoina järjestettävässä opetuksessa opiskelijalta saadaan periä enintään 15 euroa opinto-oikeuteen kuuluvalta opintopisteeltä.

Haaga-Helian avoimen lukukausimaksu 150 euroa, mikä vastaisi normien mukaista 10 opintopisteen hintaa. Lukukausimaksumme antaa kuitenkin rajattoman opiskeluoikeuden yhden lukukauden opintoihin.
Syyslukukausi 1.8 -31.12
Kevätlukukausi 1.1 – 31.7

Lukukausimaksukäytäntömme perustuu siihen, että valtaosa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoista tavoittelee pääsääntöisesti pääsyä avoimen väylän kautta tutkintoon johtaviin opintoihin, mikä edellyttää vähintään 60 opintopisteen suorituksia hyvin arvosanoin.

Lukukausimaksu voidaan palauttaa tai sen voimassaoloa voidaan jatkaa, mikäli opiskelija ei mahdu haluamaansa opintokokonaisuuteen tai 10 opintopisteen määrä ei täyty. Opintojen keskeyttäminen ei oikeuta lukukausimaksun palauttamiseen.