Liiketoiminta, digitalisointi ja tekoäly -webinaari 11.11.2021

Kuvituskuva

Tekoäly on päivän sana, joka lupaa suuria mahdollisuuksia pienillekin yrityksille. Mutta mitä tarvitaan, jotta mahdollisuudet saadaan osaksi yrityksen arkea? Voiko valmiita tekoälyratkaisuja ostaa ratkaisemaan olemassa olevia liiketoiminnan ongelmia vai pitääkö ratkaisuja räätälöidä? Mistä päästä pitäisi lähteä liikkeelle?

Liiketoiminta, digitalisointi ja tekoäly -webinaarissa lähdetään liikkeelle perusasioista. Näitä ovat digitalisointivalmiudet ja tekoälyn mahdollisuudet. Webinaarissa pääsee myös haastamaan omia uskomuksiaan ja ajatuksiaan sekä osallistumaan keskusteluun.  

Tekoälyn käyttöönotossa kaiken keskiössä on riittävä ja laadukas data. Tekoäly syö dataa ja tuottaa analyysejä. Jos sisään menevä data ei ole laadukasta tai riittävää, ei analyyseillakaan ole käyttöarvoa. Laadukasta dataa saadaan laadukkaista järjestelmistä, joita oikeasti hyödynnetään kaikilla organisaatiotasoilla. Parhaimmillaan tietojärjestelmät ovat päivittäistä toimintaa helpottavia työkaluja; eivät rasittavia lisätyönlähteitä kaiken muun kiireen muassa. Onnistunut digitalisointi on tässä kulmakivenä.  

Onkin tärkeää, että yrityksissä ymmärretään, miten toiminnan digitalisointi kannattaa tehdä, miten toteutetaan entistä sujuvampaa toimintaa ja lisäksi tuotetaan entistä laadukkaampaa dataa. Lisäksi kannattaa investoida aikaa siihen, miten uutta dataa ja tekoälyä hyödyntäen voidaan tehdä osuvia päätöksiä ja sujuvoittaa omaa toimintaa vielä enemmän. 

Aika:      11.11.2021 klo 13.00–14.30 
Paikka:  Zoom 
Puhujat: Altti Lagstedt ja John Bailey

Altti Lagstedt (Yliopettaja, Myynnin kehittäminen ja digitalisaatio, Haaga-Helia AMK)

Altti Lagstedt on filosofian tohtori (tietojärjestelmätieteet) ja diplomi-insinööri. Hänen asiantuntemuksensa liittyy  liiketoimintaprosessien digitalisointiin ja siinä käytettyihin menetelmiin, joista hän on kirjoittanut useita akateemisia ja asiantuntija julkaisuja, ja on ollut kehittämässä PK-yrityksille tarkoitettua digitalisointimenetelmien valintamallia.  Hän toimii myös aktiivisesti AIForum-hankkeessa tutkien tekoälyn hyödyntämistä työelämän muurroksessa ja digitalisaatiossa. 

John Bailey (Sr. Data and AI Strategist DAIN Studios Finland) 

John toimii DAIN Studios:illa tittelillä Senior Data & AI Strategist, eli kansankielellä  tiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Ennen DAIN:ia John oli mukana pystyttämässä  OP Ryhmän tekoälyn hyödyntämistä edistävää Finanssiäly -osaamiskeskusta sekä  tukemassa pohjoismaalaisten yritysten digitalisoitumista Accenture Interactive:ssa. 

Webinaarin järjestää AI-TIE - Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille -hanke. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Webinaari on osallistujalle täysin maksuton ja siitä tehdään tallenne.