Olet täällä

Liiketalouden koulutusohjelman (HELI) vaihtoehtoiset kieliopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman (HELI) vaihtoehtoiset kieliopinnot

Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuva opiskelija ei voi suorittaa oman äidinkielensä opintoja HELIn vaihtoehtoisiin kieliopintoihin. Halutessaan opiskelija saa kuitenkin suorittaa äidinkielensä liikekielen kursseja vapaasti valittaviin opintoihin.

Suomenkielisen koulutusohjelman opiskelija, jonka äidinkieli ei ole suomi, ei voi suorittaa suomen kielen tai viestinnän opintoja vaihtoehtoisiin kieliopintoihin. Mahdolliset suoritettavat kurssit sijoitetaan vapaasti valittaviin opintoihin.
 
Samat säännöt koskevat myös ruotsinkielen pakollisen kielikurssin korvaamista, mikäli opiskelija on vapautettu ruotsin opinnoista.