Olet täällä

Liiketalouden koulutusohjelman (HELI) opetussuunnitelmasta poikkeavat kieliopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman (HELI) opetussuunnitelmasta poikkeavat kieliopinnot

Liiketalouden koulutusyksikön tradenomiopiskelijat opiskelevat yleensä kunkin opetussuunnitelman sisältämät kielten opintojaksot normaaliin tapaan. Joissakin erityistapauksissa kieliopinnot voivat poiketa opetussuunnitelmasta. Tämä ohje sisältää yleisimpiä esimerkkejä menettelyistä erityistapauksissa HELI -koulutusohjelmassa.

Toinen kotimainen kieli eli ruotsi

Jos opiskelija ei ole suorittanut tavanomaisia ruotsin opintoja peruskoulussa ja/tai lukiossa, ei opintoja edellytetä myöskään amk:ssa. Näin voi olla esim. ulkomaalaistaustaisten osalta. Jos peruskoulu ja/tai lukio on käyty Suomessa, täytyy ruotsin opintojen puuttuminen todentaa todistuksista.

Opinto-ohjaaja sopii opiskelijan kanssa pakollisen ruotsin kielen opintopisteet korvaavat opinnot. Korvaavat opinnot voivat olla opiskelijan valitsemasta 2. vieraasta kielestä tai jostakin muusta kielestä, muttei kuitenkaan yleensä englannista.

Muille kuin suomenkielisille opiskelijoille korvaaviksi opinnoiksi sopivat myös esim. edistyneemmät suomen kielen opinnot tai muut tarkoituksenmukaiset opiskelijan ammatillista kehittymistä tukevat kieliopinnot.

Englanti
Jos aiemmat opinnot englannissa eivät ole riittävällä tasolla, kannustetaan täydentämään osaamista vapaasti valittavilla opinnoilla ja suorittamaan pakolliset englannin opinnot normaalisti. Jos tämä ei ole mahdollista, korvaavista opinnoista neuvotellaan opinto-ohjaajan ja tarvittaessa kielten yliopettajan kanssa.

Ammatillisesti orientoitunut toinen vieras kieli

HELIn valikoimassa espanja, ranska, saksa, venäjä

HELI, 2009-2016: Ops:n perusedellytyksenä 3 op:n opintojakso liikeviestintä 1 -tasolla. Jos tarvittavat pohjatiedot puuttuvat, voidaan suorittaa korvaavana vaihtoehtona yhteensä 6 op samaa kieltä alemmalla tasolla (perusteet 1, 2; jatkokurssi 1, 2; tai muu sopiva yhdistelmä). Tällöin 3 op merkitään perusopintoihin ja 3 op vapaasti valittaviin opintoihin.

HELI, 2016-: Ops:n perusedellytyksenä 5 op:n opintojakso toista vierasta kieltä sopivalta tasolta alkaen. Tarjolla tasot es/ra/sa/ve 1, 2, 3, 4 (à 5 op). Es/ra/sa tasot 1-2 voi opiskella omassa koulutusohjelmassa ja tasot 3-4 englanninkielisen koulutusohjelmassa (GloBBA, tukikieli englanti), Venäjä 1-4 järjestetään vain HELIn omana tarjontana (tukikieli suomi).

AHOT 
Pakollisten kieliopintojen AHOT-näyttöjä voi antaa liikeviestintätasoisista opinnoista. Ruotsin ja englannin tukikursseja sekä toisen vieraan kielen liikeviestintää korvaavia kursseja tasoilla perusteet 1–2 ja jatkokurssi 1–2 ei voi suorittaa AHOT-näytöllä.

Huom!

Edellä olevissa ohjeissa toisella kotimaisella kielellä viitataan ruotsiin. Jos opiskelijan koulusivistyskieli suomalaisessa koulujärjestelmässä on ollut vain ruotsi, suoritetaan ruotsin opinnot esim. näytöllä tai muulla koulutusohjelmakohtaisella periaatteella. Näissä tapauksissa toinen kotimainen kieli on suomi, jonka ’virkamiestaito’ osoitetaan suomenkielisten viestintäopintojen yhteydessä. Koulusivistyskielellä on merkitystä myös kypsyysnäytteen kielen osalta. Kypsyysnäytteen kielestä on lisätietoa HAAGA-HELIAn opinnäytetyösivustolla.

Liiketalouden koulutusyksikön kieliopintojen erityiskysymyksissä voi ottaa yhteyttä yliopettaja Teppo Varttalaan (teppo.varttala@haaga-helia.fi).​