Koulutusohjelman/koulutuksen vaihtaminen Haaga-Helian sisällä

Katseita opettajuuden äärellä

Lead paragraph

Koulutusohjelman/koulutuksen vaihtajaksi katsotaan sellainen opiskelija, jonka tutkintonimike ei koulutusohjelman/koulutuksen vaihtamisen seurauksena muutu.

Opiskelija voi erityisestä syystä hakea vaihtoa saman alan koulutusohjelmasta/koulutuksesta toiseen yhden korkeakoulupaikan säännökset huomioon ottaen siten, että hänen tutkintonimikkeensä ei vaihtamisen seurauksena muutu. Opiskelijan on tehtävä perusteltu hakemus sen koulutusohjelman/koulutuksen tutkinnosta vastaavalle tutkintojohtajalle, johon opiskelija haluaa vaihtaa. Tutkintojohtaja päättää vaihtohakijan hyväksymisestä.

Englanninkielisestä saman alan koulutusohjelmasta voi vaihtaa suomenkieliseen koulutusohjelmaan/koulutukseen ja päinvastoin perustelluista syistä. Päätöksen vaihdosta tekee tutkintojohtaja.

Opiskelijalla voi olla voimassa vain yksi opiskeluoikeus samassa koulutusohjelmassa/koulutuksessa.

Vaihtohaun ehdot

Vaihdosta päätettäessä hakijan on täytettävä seuraavat ehdot:

  • vaihtoa hakeva on edennyt opinnoissaan tavoitteellisesti ja etenee tavoiteajassa. Vasta 2. lukukauden opiskelijoita otetaan koulutuksen vaihtohakuun, koska opintopisteitä ei ole ennen sitä riittävästi etenemisen toteamiseksi.
  • vaihtoa hakeva osallistuu tarvittaessa haastatteluun, jonka hän suorittaa hyväksytysti
  • vaihdossa ei synny uutta opiskeluoikeutta ja jäljellä olevan opiskeluajan täytyy riittää tutkinnon suorittamiseen
  • vaihtoa hakeva täyttää kyseisen koulutusohjelman/koulutuksen hakukriteerit. Huom. joissain koulutusohjelmissa/koulutuksissa on yleisten hakuehtojen lisäksi omia hakuehtoja. Katso koulutusohjelman/koulutuksen mahdolliset hakuehdot kohdasta ’Hakeminen’.

HAKEMINEN

Syksyn 2022 koulutusohjelman/koulutuksen vaihtohaku alkaa 1.11.2022 klo 8.00 ja päättyy 15.11.2022 klo 15.00. Hakemuksen käsittelyaika on 4 viikkoa. Neljän viikon käsittelyaika lasketaan hakuajan päättymisestä. Päätöksiä voidaan tehdä jo hakuaikana.

Huom. jos hakemuksesi hyväksytään, sinun tulee ottaa paikka vastaan ja ilmoittautua lukuvuodelle ti 20.12.2022 klo 15 mennessä. Saat päätöksen mukana linkin, josta pääset täyttämään ilmoittautumislomakkeen.

Ennen hakemuksen jättämistä opiskelija tunnistautuu Haaga-Helian verkkotunnuksilla. Lomake tulee täyttää huolellisesti. Hakemuksesta tulee valita hakukohteena oleva toimipiste. Mikäli opiskelija hakee useampaan koulutusohjelmaan/koulutukseen, tulee jokaista kohden täyttää erillinen hakemus.

Huomioithan, että koulutusohjelman/koulutuksen vaihtaminen ei ole automaatio.

Seuraaviin Haaga-Helian koulutuksiin voi hakea vaihtohaussa syksyllä 2022:

AMK-koulutus

PASILA: Tietojenkäsittelyn koulutus, päivä, 210 op >> vaihtohaun ehdot
PASILA: Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuoto, 210 op >> vaihtohaun ehdot
PORVOO: Liiketalouden koulutus, Porvoo, päivä, 210 op
PORVOO: Liiketalouden koulutus, Porvoo, monimuoto, 210 op
HAAGA: Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus, päivä, 210 op
HAAGA: Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus, monimuoto, 210 op
HAAGA: Matkailun liikkeenjohdon koulutus, päivä, 210 op
HAAGA: Matkailun liikkeenjohdon koulutus, monimuoto, 210 op
PORVOO: Matkailun koulutus, 210 op
PASILA: DP in Business Information Technology, 210 cr >> eligibility requirements
HAAGA: DP in Hospitality, Tourism and Experience Management, 210 cr
PORVOO: DP in Tourism and Event Management, 210 cr
PASILA: DP in International Business, full-time, 210 cr
PASILA: DP in International Business, blended, 210 cr
PORVOO: DP in Aviation Business, 210 cr

Muissa Haaga-Helian koulutuksissa ei ole vapaita opiskelupaikkoja, eikä niihin voi hakea vaihtoa syksyllä 2022.

YAMK-koulutus

Huom. Master-koulutuksiin ei voi hakea vaihtohaussa syksyllä 2022.

 

 

Koulutusohjelman/koulutuksen vaihtoa koskevaan päätökseen on mahdollisuus hakea oikaisua ammattikorkeakoulun kollegiolta.

Otathan yhteyttä opintopalveluihin, mikäli sinulla on kysyttävää tästä.

Yhteystiedot
Opintopalvelut Haaga (restonomikampus)
+358400230401
opintopalvelut@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Malmi
+358400230402
opintopalvelut@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Pasila
+358400230403
opintopalvelut@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Porvoo
+358400230405
opintopalvelut@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Vierumäki
+358400230407
opintopalvelut@haaga-helia.fi