Koulutushaku

Koulutukset

(21 kpl)
OPEKOI – Opettajan ennakointiosaaminen
Täydennyskoulutus OPH
ValPeda – Valmentava pedagoginen johtamisote jatkuvassa muutoksessa
Täydennyskoulutus OPH
Oppivelvollisuuden laajentuminen – osaamista kodin ja oppilaitoksen yhteistyöhön
Täydennyskoulutus
Luovasti osallisiksi - taidelähtöiset menetelmät hyvinvointia edistämässä
Täydennyskoulutus
PEDA-JOPO - Pedagogista johtamista positiivisesti
Täydennyskoulutus OPH
Rohkeasti eteenpäin
HYVIS - Hyvinvointia ja osallisuutta vahvistava vuorovaikutus
YTOt vauhtiin – Yhteiset tutkinnon osat, henkilökohtaistaminen, jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus OPH
Digi-uuma - Digioppimisen uudet maisemat
Täydennyskoulutus OPH
Uraohjauksen erikoistumiskoulutus
Täydennyskoulutus
Turvallisuus kuuluu kaikille
Täydennyskoulutus
Oppijan rinnalla
Täydennyskoulutus OPH