Koulutushaku

Koulutukset

(160 kpl)
OPEKOI – Opettajan ennakointiosaaminen
PEDA-JOPO - Pedagogista johtamista positiivisesti
Rohkeasti eteenpäin
Vetoa viestintään ja vuorovaikutukseen
Täydennyskoulutus
HYVIS - Hyvinvointia ja osallisuutta vahvistava vuorovaikutus
Erityisellä tuella omalle uralle
YTOt vauhtiin – Yhteiset tutkinnon osat, henkilökohtaistaminen, jatkuva oppiminen
Digi-uuma - Digioppimisen uudet maisemat
Uralle vauhtia -mentorointiohjelma
Talousosaaminen, avoin AMK
Jatkuva oppiminen
Kiertotalous ja vastuullisuus, avoin AMK
Jatkuva oppiminen
HR ja esimiestyö, avoin AMK
Jatkuva oppiminen