Koulutushaku

Koulutukset

(22 kpl)
Strategiatyö organisaatioissa, tradenomi YAMK
Tutkintokoulutus | 90 op | Yhteishaku
Degree Programme in Sustainable Aviation Business, Master of Business Administration
Master's Degree | Virtual Studies
Degree Programme in Strategising in Organisations, Master of Business Administration
Master's Studies | 90 ECTS
Kunto- ja terveysliikunta, master-suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | liikunnanohjaaja YAMK
Valmennus, master-suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Liikunnanohjaaja YAMK
Liikuntajohtaminen, master-suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Liikunnanohjaaja YAMK
Liikunta-alan koulutus, liikunnanohjaaja YAMK
Tutkintokoulutus | 90 op | Yhteishaku
Yrittäjämäinen liiketoiminnan johtaminen, master-suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Tradenomi YAMK | Restonomi YAMK
Viestinnän ja markkinoinnin johtaminen, master-suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Tradenomi YAMK | Restonomi YAMK
Strateginen ajattelu ja johtaminen, master-suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Tradenomi YAMK | Restonomi YAMK
Myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen, master-suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Tradenomi YAMK | Restonomi YAMK
Johtajuus ja henkilöstövoimavarat, master-suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Restonomi YAMK | Tradenomi YAMK