Koulutushaku

Koulutukset

(27 kpl)
Matkailu- ja tapahtuma-ala, Porvoo
Suuntautumisopinnot | restonomi AMK
Majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta, Helsinki
Suuntautumisopinnot | restonomi AMK
Keittiömestari, Helsinki
Suuntautumisopinnot | restonomi AMK
Liiketalouden tradenomi, Helsinki (AMK)
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Liiketalouden tradenomi, Porvoo (AMK)
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Degree programme in Hospitality and Tourism Experience Management
Bachelor's degree | 210 ECTS
Degree Programme in Sustainable Tourism and Event Management
Bachelor's degree | 210 ECTS
Degree Programme in Aviation Business, BBA
Bachelor's degree | 210 ECTS
Journalismin koulutus, medianomi (AMK)
Tutkintokoulutus | 240 op | Yhteishaku
Tietojenkäsittely, tradenomi (AMK)
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, Helsinki
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, liikunnanohjaaja (AMK)
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku