Olet täällä

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (tradenomi, ylempi amk)

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (tradenomi, ylempi amk)

Liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon Liiketoiminnan kehittämisen koulutuksen tavoitteena on tuottaa yritysten lähikehityksen käynnistäjiä, ns. muutosagentteja, parantamaan yritysten ja muiden organisaatioiden kilpailukykyä sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Muutosagenttien pätevyydessä korostuu liiketoiminnan eri osaamisalueiden integrointi omia ja liike-elämän tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi. Palvelu-, myynti- ja yrittäjähenkinen asiantuntijuus kehittyy monipuolisen kurssitarjontamme avulla. Liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut henkilö voi käytännössä toimia vaativien kehittämisprojektien johtajana, liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä tai itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä.

Tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa 1,5–3 vuodessa, mutta se on mahdollista suorittaa 1–4 vuodessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskelu koostuu etätehtävistä ja pääasiassa arki-iltoina ja viikonloppuisin toteutettavista lähitapaamisista, joita on ensimmäisenä lukukautena n. 2 kertaa viikossa ja myöhemmin n. 1–4 kertaa kuukaudessa. Virtuaalista oppimisympäristöä hyödynnetään runsaasti.

Tutustu koulutusohjelmaan opinto-oppaassa:

Ylempi AMK-tutkinto, kevään 2018 yhteishaku

 

toimipiste: Pasila

 

  • tutkintonimike: tradenomi (ylempi AMK), laajuus 90 op
  • hakuaika: 14.3.- 28.3.2018 klo 15.00
  • ENNAKKOTEHTÄVÄ ja CV-pohja: julkaistaan 14.3.2018 ja tulee palauttaa 13.4.2018 klo 15.00 mennessä hakijapalveluihin.
  • koulutus alkaa elokuussa 2018
  • hakutilasto
  • katso hakutiedot Opintopolusta