Olet täällä

Uudistuvan journalismin koulutus, medianomi (ylempi amk), Helsinki

Uudistuvan journalismin koulutus, medianomi (ylempi amk), Helsinki

Uudistuvan journalismin koulutus antaa valmiudet toimia vaativissa viestintä- ja media-alan asiantuntija-, kehitys- ja esimiestehtävissä.

Tutkinnon suorittanut  hallitsee kehittämisprosessin vaiheet. Hän osaa hyödyntää alan tutkimustietoa ja trendejä, työskennellä monialaisissa työryhmissä ja verkostoissa sekä tehdä muutosta vaativissa tilanteissa perusteltuja, strategisia päätöksiä.

Kehitä vahvuuksiasi ja kasvata verkostoasi 

Kukin opiskelija keskittyy opinnoissaan opinnäytetyönä tehtävään kehittämishankkeeseensa, jonka halutaan tuottavan uusia tuotteita, liikeideoita tai toimintatapoja työelämään. Hanke voi olla toimeksianto esimerkiksi omalle työnantajalle tai sen voi tehdä itsenäisesti. Opiskelija perehtyy kehittämismenetelmiin ja valitsee ohjatusti hankettaan tukevia muita opintoja, esimerkiksi markkinointia, innovaatiomenetelmiä, palvelumuotoilua tai monimediakerrontaa.  

Koulutus soveltuu henkilölle, jolla jo on journalismin tai viestinnän alempi korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä työkokemusta alalta. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä, ja opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa yhdessä vuodessa. Opinnäytetyön osuus on 30 opintopistettä. Alle 240 op:n laajuisen tutkinnon suorittaneelta edellytetään täydentäviä opintoja, jotka voi suorittaa Haaga-Heliassa tultuaan hyväksytyksi tutkinto-ohjelmaan. 

Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, valmennusryhmässä työskentelystä, henkilökohtaisesta ohjauksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Opettajilla on koulutuksessa valmentava ote. Valmennusryhmissä kunkin opiskelijan aiempaa osaamista hyödynnetään kollegiaalisesti. Haaga-Helian opettajien lisäksi opetuksessa on mukana kutsuttuja asiantuntijoita ja osaajia. 

Opintoihin kuuluu kolmen kokonaisen päivän intensiivijakso lukukausien alussa. Osa lähiopetuksesta on lauantaisin, ja suurin osa 2–3 kertaa viikossa iltaopetuksena. Opetuskieli on suomi. Opiskelija laatii opintojen alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) oman valmentavan opettajansa kanssa.

Täällä voit tutustua aiempiin kehittämishankkeisiin.

Lisätietoja tutkinnosta koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärveltä: anne.leppajarvi@haaga-helia.fi / 040 488 7525.

 

Tutkinto: Medianomi (ylempi AMK), 60 op

Kampus: Pasila
Opiskelumuoto: intensiivi-, ilta- ja verkko-opiskelu

Syksyn 2018 yhteishaku

Koulutus alkaa: tammikuu 2019
Hakutilasto
Hakutiedot: Opintopolku.fi
Ennakkotehtävä: julkaistu 7.6.2018

Seuraava haku: syksyn 2019 yhteishaku

Koulutus alkaa: tammikuu 2020