Olet täällä

Siirtohaku, ylemmät AMK-tutkinnot

Siirtohaku, ylemmät AMK-tutkinnot

♦ Voit hakea siirtoa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijaksi, jos opiskelet suomalaisessa korkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa samalla kielellä ja samassa tai vastaavassa koulutusohjelmassa, johon haluaisit siirtyä eikä tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuisi siirron seurauksena.
♦ Sinun on osallistuttava siirtohakuun, jos opiskelet Haaga-Helian tutkintokoulutuksessa ja haluaisit vaihtaa koulutusohjelmaa Haaga-Heliassa siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike muuttuisi ohjelmavaihdon seurauksena (esim. tradenomi > restonomi).

Siirto-opiskelija voidaan ottaa, jos koulutusohjelmassa on opiskelupaikka vapaana sillä vuosikurssilla, johon siirtohakija sijoittuisi suoritettujen opintojen sisällön, määrän ja laadun perusteella.

♦ Siirtoa hakevan on täytynyt olla läsnä olevana opiskelijana vähintään yhden lukukauden lähtökorkeakoulussaan.
♦ Suoritettujen opintopisteiden määrän täytyy mahdollistaa tutkinnon suorittaminen normiajassa siirron jälkeen.
Siirto-opiskelijan opiskeluoikeus määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan sekä läsnä- että poissaoloajat, jotka opiskelija on jo käyttänyt.

Seuraava siirtohaku Haaga-Heliaan on 2.–16.5.2018.
Valintaperusteet on julkaistu Opintopolussa.
Hakulomake avataan 2.5.2018 klo 8.00.

Tästä pääset opintopolkuun

Seuraaviin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin ei voi hakea siirtoa keväällä 2018, koska kyseisissa koulutuksissa ei ole vapaita opiskelupaikkoja:

♦ Journalismi
♦ Liikunta-alan kehittäminen ja johtaminen
♦ Liikuntajohtaminen ja valmennus
♦ Valmennus.

Siirtohaun valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 21.6.2018. Opiskelupaikka on otettava vastaan 10.7.2018 klo 15.00 mennessä.
Siirtyvän opiskelijan on ilmoittauduttava läsnä olevaksi ensimmäiselle lukukaudelle Haaga-Heliassa.

Siirto-opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen on mahdollisuus hakea oikaisua Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegiolta.