Olet täällä

Liikuntajohtamisen master-opinnoista tukea urheiluseuran ruoriin

Liikuntajohtamisen master-opinnoista tukea urheiluseuran ruoriin

 

Jimi Koskinen, toiminnanjohtaja, Lahti Basketball Juniorit ry

Olen suorittanut liikunnanohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Päätin hakea alan jatko-opintoihin, koska halusin syventää omaa osaamista liikuntajohtamisessa. Työskennellessäni urheiluseurassa olen joutunut oppimaan monta asiaa ns. kantapään kautta ja Liikuntajohtamisen ja valmentamisen master-opinnot ovatkin tuoneet tukea työhöni ja vahvistaneet ammattitaitoani. 

Opinnot Haaga-Heliassa ovat olleet todella työelämäpainotteisia sekä kansainvälisiä. Erilaiset yritysten kanssa tehtävät yhteistyöprojektit sekä työharjoittelut pistävät opiskelijan todella tekemään työtä oman oppimisensa eteen. Nyt jatko-opinnot ovat tuoneet mukanaan uusia kontakteja eri puolilta Suomea sekä eri puolilta liikunta-alaa. Tästä tulee vielä varmasti olemaan hyötyä oman työuran eri vaiheissa.

Lisäksi oman osaamisen vahvistaminen ja uuden oppiminen vievät omaa uraani ja ajatteluani eteenpäin. On ollut palkitsevaa päästä jakamaan jo hankittua omaa osaamista muiden opiskelijoiden hyödyksi ja samalla itse oppia muilta.  

Suosittelen master-opintoja kaikille jotka haluavat kehittää itseään ja osaamistaan. Muiden urheilualan ammattilaisten kanssa verkostoituminen tuo nykyiseen työhön uusia näkökulmia ja avaa varmasti uusia uramahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Lue lisää Liikunta-alan master-opinnoista