Liikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutus, liikunnanohjaaja (ylempi amk), Vierumäki | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Olet täällä

Liikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutus, liikunnanohjaaja (ylempi amk), Vierumäki

Liikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutus, liikunnanohjaaja (ylempi amk), Vierumäki

Liikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutus parantaa opiskelijan valmiuksia johtaa ja kehittää työelämää ja sen toimintaympäristöjä liikunta-alalla.

Suuntautumisvaihtoehtoja on kaksi: liikuntajohtaminen tai valmennus.

Suuntautumisena liikuntajohtaminen

Liikuntajohtamisen suuntautumisvaihtoehdossa tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia työskennellä liikunta- ja hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opiskelija saa tutkimustietoon perustuvan käsityksen liikunta-alasta ja sen kehitysnäkymistä sekä kehittää johtajuuden, viestinnän ja markkinoinnin valmiuksiaan. Opiskelu on työelämälähtöistä ja valmentaa tiedon innovatiiviseen soveltamiseen, laadukkaiden palvelutuotteiden kehittämiseen sekä erilaisissa kumppanuusverkostoissa työskentelemiseen ja niiden johtamiseen. 

Suuntautumisena valmennus

Valmennuksen suuntautumisvaihtoehdossa tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia toimia liikunta-alan vaativissa valmentajatehtävissä sekä muissa valmennuksen asiantuntijatehtävissä. Lähtökohtana on urheilijalähtöinen valmennus ja tavoitteena on tuottaa ja soveltaa tietoa käytäntöön valmentajan omassa toimintaympäristössä. Opiskelija kehittää itsensä kehittämisen taitojaan, ihmissuhdetaitojaan sekä urheiluosaamistaan käytännön tehtävissä. Opiskelu toteutetaan yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Yhdistä opiskelu työhön

Koulutus on monimuoto-opiskelua ja opinnot voi suorittaa työn ohessa 1,5–2 vuodessa. Suurin osa opinnoista on verkko- ja etäopiskelua, lisäksi kolmipäiväisiä intensiivijaksoja järjestetään opintojen aikana kahdeksan. Opiskelija suuntautuu joko liikuntajohtamiseen tai valmennukseen.

Tutkinto: Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), laajuus 90 op

  • Kampus: Vierumäki 
  • Opiskelumuoto: monimuoto-opintoja, joiden intensiivijaksot Vierumäellä

Hakuaika: 20.3. - 3.4.2019 klo 15.00

  • Ennakkotehtävä ja CV-pohja: julkaistaan 20.3.2019 ja tulee palauttaa 10.4.2019 klo 15.00 mennessä 
  • Valintakoe 20.-22.5.2019
  • Koulutus alkaa: elokuussa 2019
  • hakutilasto
  • hakutiedot Opintopolussa

 

Tommi Niemelä

Nuorisomaajoukkueen päävalmentaja ja maailmanmestari

–  Olen toiminut vuonna 2000-syntyneiden jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana Suomen Jääkiekkoliitossa samalla, kun opiskelin Haaga-Helian valmennuksen YAMK-koulutusohjelmassa. Valmennusprojekti päättyi alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuteen keväällä 2018 ja tutkinto valmistui ihanneajassa joulukuussa 2016.

–  Tehtävänäni on ollut kehittää Suomen jääkiekkokenttää sen huipulle tähtäävässä vaiheessa, ja auttaa suomalaisia tulevaisuuden huippupelaajia saavuttamaan kansainvälisen huipputason. Valmennuksen koulutusohjelmaan osallistuu opiskelijoita eri lajitaustoilla. Koin vuorovaikutteisen toimintatavan erityiseksi rikkaudeksi oman työni kannalta, koska muiden lajien ja alojen ammattilaisilta on löytynyt paljon sellaisia asioita omaan työhöni, joita ei oman lajin parista välttämättä löydy. Minulle oli myös tärkeää, että valmennuksen YAMK-koulutus toteutettiin monimuotokoulutuksena. Se mahdollisti liikunta-alan ammattilaisen työn ohessa tapahtuvan opiskelun ja ohjasi itsenäiseen ja joustavaan yhteistyöhön oppilaitoksen kanssa. Se antoi myös erilaista sisältöä arjen työhön, kun välillä ajatukset pystyi siirtämään uuden oppimiseen. Opiskelustani oli suoraan hyötyä myös työhöni, koska pystyin suorittamaan kehitysprojekteja työnantajalleni työyhteisön tarpeisiin liittyen.

Marika Vilanen

toiminnanjohtaja, Leppävaaran Pyrintö

– Liikunta-alalla jo useamman vuoden työskennelleenä opiskelu liikuntajohtamisen YAMK -koulutusohjelmassa toi tarvittua vaihtelua ja päivitystä omaan työhöni. Opiskelu tarjosi mahdollisuuden laajentaa liikunta-alan verkostoja sekä avarsi ymmärrystä koko liikunta-alan laajuudesta ja uramahdollisuuksista. Osaamisen jakaminen muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa auttoi omien vahvuuksien tunnistamisessa ja sitä kautta kirkasti myös omia ammatillisia tavoitteitani.

Aija Rautio

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote

– Suurin hyöty oli verkostoituminen niin opiskelijoiden kuin Haaga-Helian henkilöstön kanssa, koska työnteko on yhä enemmän verkostopohjaista. Opinnäytetyöni linkittyi vahvasti omaan työhöni ja sitä tehdessäni opin paljon. Näin opinnäyteprojekti auttoi minua merkittävästi omassa työssäni. Opettajat toivat tuoretta ulkopuolisen näkemystä ja sparrausta omaan tekemiseeni. Opinnot tukivat työnkuvani laajentamista ja urakehitystäni, sillä ilman liikuntajohtamisen YAMK-tutkintoa en olisi nykyisessä tehtävässäni.