Olet täällä

Liikunta-alan koulutus, liikunnanohjaaja (ylempi amk), Vierumäki

Liikunta-alan koulutus, liikunnanohjaaja (ylempi amk), Vierumäki

Liikunta-alan koulutus parantaa opiskelijan valmiuksia johtaa ja kehittää työelämää ja sen toimintaympäristöjä liikunta-alalla.

Suuntautumisvaihtoehtoja on kolme: liikuntajohtaminen, valmennus tai kunto- ja terveysliikunta (uusi).

Suuntautumisena liikuntajohtaminen

Liikuntajohtamisen suuntautumisessa tavoitteena on kehittää opiskelijan johtamis-, viestintä- ja markkinointivalmiuksia liikunta- ja hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Työelämälähtöiset opinnot valmentavat tiedon innovatiiviseen soveltamiseen, palvelutuotteiden kehittämiseen, kumppanuusverkostoissa työskentelemiseen ja niiden johtamiseen.

Suuntautumisena valmennus

Valmennuksen suuntautumisessa tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia toimia liikunta-alan vaativissa valmentajatehtävissä sekä muissa valmennuksen asiantuntijatehtävissä. Lähtökohtana on urheilijalähtöinen valmennus ja tavoitteena on tuottaa ja soveltaa tietoa käytäntöön valmentajan omassa toimintaympäristössä. Opiskelija kehittää itsensä kehittämisen taitojaan, ihmissuhdetaitojaan sekä urheiluosaamistaan käytännön tehtävissä. Opiskelija kehittää urheiluosaamistaan, ihmissuhdetaitojaan ja itsensä kehittämisen taitojaan käytännön tehtävissä.

Suuntautumisena kunto- ja terveysliikunta (uusi!)

Kunto- ja terveysliikunnan suuntautumisessa tavoitteena on edistää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia kehittämällä opiskelijan valmiuksia ja osaamista toimia kunto- ja terveysliikuntapalveluja tuottavien organisaatioiden asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opinnoissa suunnitellaan ja toteutetaan terveysliikuntainterventioita sekä arvioidaan niiden vaikuttavuutta. Soveltavaan tutkimukseen nojaten kehitetään terveysliikuntaa ja siihen liittyviä työkaluja. Opiskelussa korostuu verkostoituminen ja moniammatillinen yhteistyö.

Yhdistä opiskelu työhön

Koulutus on monimuoto-opiskelua ja opinnot voi suorittaa työn ohessa 1,5–2 vuodessa. Suurin osa opinnoista on verkko- ja etäopiskelua, lisäksi kolmipäiväisiä intensiivijaksoja järjestetään opintojen aikana seitsemän. Näiden lisäksi opiskelijat osallistuvat opinnäytetyö seminaariin.

Tutkinto: Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), laajuus 90 op

Kampus: Vierumäki 
Opiskelumuoto: monimuoto-opintoja, joiden intensiivijaksot Vierumäellä 
Valmistuneiden nimikkeitä: toiminnanjohtaja, liikuntapäällikkö, liikuntatoimenjohtaja, valmennuksen johtaja, valmentaja, yrittäjä, hyvinvointiasiantuntija, terveysliikuntakoordinaattori, hyvinvointijohtaja, terveysliikuntasuunnittelija

Kevään 2021 yhteishaun hakuaika: 17.3.-31.3.2021

Ennakkotehtävä: Julkaistaan Haaga-Helian verkkosivuilla 17.3.2021. Palautuspäivä xx.4.2021.
Valintakoe: xx.xx.2021
Opinnot alkavat: elokuussa 2021
Hakutiedot ja hakemus: Opintopolussa (tiedot julkaistaan myöhemmin)

 

Opiskelijoidemme kokemuksia Liikuntajohtamisen ja valmennuksen Master-koulutuksesta