Olet täällä

Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus, tradenomi (Ylempi amk), Helsinki ja Porvoo

Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus, tradenomi (Ylempi amk), Helsinki ja Porvoo

Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus antaa valmiudet toimia vaativissa asiantuntija-, kehitys- ja esimiestehtävissä yrityksissä, yhteisöissä ja julkishallinnossa.

Koulutuksen jälkeen valmistuneet pystyvät toteuttamaan muutoshankkeita sekä kehittämään organisaation toimintaa ja kilpailukykyä eri osa-alueilla ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Koulutus antaa valmiudet toimia esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:

  • kehittämisprojektien johtajana
  • liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä
  • jonkin toiminnon vetäjänä tai
  • itsenäisenä yrittäjänä.

Seuraa intohimoasi ja muokkaa opinnot tukemaan seuraava askelta urallasi

Opintojen alussa opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman yhdessä ohjaajan kanssa. Opinnoissa voi siis keskittyä kokonaisuuksiin, jotka tukevat omia uratoiveita. Tutustu alla lyhyesti koulutuksen suuntautumisvaihtoehtoihin ja tarkemmin koulutuksen rakenteeseen ja opintojaksoihin Opinto-oppaassa.

Suuntautumisvaihtoehdot

Pasilan toimipisteen koulutuksessa kaikki alla olevat suuntautumiset ovat valittavissa. Porvoossa pienen ryhmäkoon vuoksi suuntautumista ei voi valita vaan se on ennalta määritelty: syksyllä 2019 aloittaneiden suuntautuminen on Asiakassuhteet ja myynti ja syksyllä 2020 ja 2021 aloittavien suuntautuminen on Johtajuus ja henkilöstövoimavarat.

Yhdistä opiskelu ja työ

Tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa 1,5–3 vuodessa. Opiskelu koostuu työelämälähtöisistä tehtävistä, lähitapaamisista ja opinnäytetyön tekemisestä. Lähitapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti arki-iltoina ja viikonloppuina. Lisäksi osa lähitapaamisista toteutetaan koko päivän kestoisena intensiiviopetuksena. Opinnoissa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä. Tämä koulutus toteutetaan osin suomeksi ja osin englanniksi.

Tutkinto: Tradenomi (ylempi AMK), 90 op

Kampus: Pasila ja Porvoo 
Opiskelumuoto: intensiivi-, ilta- ja verkko-opiskelu
Valmistuneiden nimikkeitä: kehityspäällikkö, projektipäällikkö, viestintäpäällikkö, markkinointipäällikkö, henkilöstöpäällikkö

 

Kevään 2021 yhteishaun hakuaika: 17.3. –31.3.2021

Ennakkomateriaali: Valintakokeeseen kuuluu ennakkomateriaali, joka julkaistaan 17.3.2021.
Valintakoekoe: Pasilan ja Porvoon ylempiin amk-koulutuksiin järjestetään yhteinen online-valintakoe 7.5.2021. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.
Opinnot alkavat: elokuussa 2021
Valintaperusteet: julkaistaan Opintopolussa lokakuun 2020 loppuun mennessä
Hakutilasto (Pasila)
Hakutilasto (Porvoo)