Olet täällä

Restonomi

Restonomi

Unelmoitko Michelin-tähdestä tai unohtumattomien elämysten tuottamisesta ihmisille? Jos vastauksesi on kyllä, hae restonomikoulutuseemme. Meiltä valmistutaan intohimoisiksi matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiantuntijoiksi.

Restonomit ovat laaja-alaisia osaajia. Tutkinnon suorittanut voi erikoistua esimerkiksi matkailualalle, ruokatuotannon johtamiseen tai hotelli-ja ravintola-alan liikkeenjohtoon.

Meillä saat laajan näkemyksen alan kehittämismahdollisuuksista sekä monipuoliset taidot muun muassa palveluprosessien suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä eri kohderyhmille rakennettujen palvelujen rakentamisesta ja tuotteistamisesta.

Koulutusohjelmat, restonomi (AMK)

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus

Koulutus profiloituu vaativien ja monipuolisten liikkeenjohdollisten kompetenssien tuottamiseen. Liikkeenjohdollisuus näkyy erikoistumisalan opintojen lisäksi etenkin johtamisen, juridiikan, markkinoinnin, laskentatoimen ja yrittäjyyden opinnoissa.

Matkailun liikkeenjohdon koulutus

Koulutus profiloituu monipuolisten, työelämälähtöisten osaamisten tuottamiseen alati muuttuvalla ja kehittyvällä matkailualalla. Opiskelija oppii erityisesti, miten matkailualalla tehdään kannattavaa liiketoimintaa asiakaslähtöisesti.

Matkailun koulutus

Matkailun koulutuksessa Porvoo Campuksella hankitaan laaja liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen, myynti- ja palvelutaidot ja itsensä johtamistaidot. Matkailu opitaan hahmottamaan kansainvälisenä ja myös sähköisenä liiketoimintana.

Ruokatuotannon johtamisen koulutus

Koulutuksessa yhdistyvät vahva ammatillinen identiteetti ja liikkeenjohdollinen ajattelutapa. Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Koulutusohjelmat, restonomi (YAMK)

Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus

Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus antaa valmiudet toimia vaativissa asiantuntija-, kehitys- ja esimiestehtävissä palvelualoilla, esimerkiksi matkailu-, hotelli- ja ravintolaliiketoiminnassa.