Restonomi | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Olet täällä

Restonomi

Restonomi

Restonomi on matkailu-, ravitsemis- ja talousalan laaja-alainen asiantuntija.

Restonomilla on laaja näkemys alan kehittämismahdollisuuksista sekä monipuolinen osaaminen muun muassa palveluprosessien suunnittelussa ja toteuttamisessa ja eri kohderyhmille rakennettujen palvelujen rakentamisessa ja tuotteistamisessa.

Tutkinnon suorittanut voi erikoistua esimerkiksi matkailualalle, ruokatuotannon johtamiseen tai hotelli-ja ravintola-alan liikkeenjohtoon. 

 

 

Koulutusohjelmat, restonomi (AMK)

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus

Koulutus profiloituu vaativien ja monipuolisten liikkeenjohdollisten kompetenssien tuottamiseen. Liikkeenjohdollisuus näkyy erikoistumisalan opintojen lisäksi etenkin johtamisen, juridiikan, markkinoinnin, laskentatoimen ja yrittäjyyden opinnoissa.

Matkailun liikkeenjohdon koulutus

Koulutus profiloituu monipuolisten, työelämälähtöisten osaamisten tuottamiseen alati muuttuvalla ja kehittyvällä matkailualalla. Opiskelija oppii erityisesti, miten matkailualalla tehdään kannattavaa liiketoimintaa asiakaslähtöisesti.

Matkailun koulutus

Matkailun koulutuksessa Porvoo Campuksella hankitaan laaja liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen, myynti- ja palvelutaidot ja itsensä johtamistaidot. Matkailu opitaan hahmottamaan kansainvälisenä ja myös sähköisenä liiketoimintana.

Ruokatuotannon johtamisen koulutus

Koulutuksessa yhdistyvät vahva ammatillinen identiteetti ja liikkeenjohdollinen ajattelutapa. Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Koulutusohjelmat, restonomi (YAMK)

Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus

Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus antaa valmiudet toimia vaativissa asiantuntija-, kehitys- ja esimiestehtävissä palvelualoilla, esimerkiksi matkailu-, hotelli- ja ravintolaliiketoiminnassa.