Olet täällä

Medianomi - Journalismin ja viestinnän moniosaaja

Medianomi - Journalismin ja viestinnän moniosaaja

Kun ymmärrät tarinankerronnan merkityksen eri medioissa, niin sinua myös kuunnellaan. Koulumme elävässä ilmapiirissä medianomeista syntyy viestintäalan moniosaajia, jotka työskentelevät muun muassa toimittajina, tiedottajina ja viestinnän asiantuntijoina.

Yhteiskunnan murroksen myötä medialla ja laadukkaalla journalismilla on entistä merkittävämpi rooli ilmiöiden havainnoijana ja tulkitsijana. Journalismikoulutuksestamme valmistuneet osaavat työskennellä monikanavaisesti, tuntevat mediakentän ja omaavat valmiudet toimia myös kansainvälisessä ympäristössä.

 

 

Koulutusohjelmat, medianomi

Journalismikoulutus, amk

Journalismin koulutuksesta valmistuva medianomi (AMK) osaa työskennellä monikanavaisesti. Hän hallitsee journalistisen tiedonhankinnan ja erilaiset juttutyypit, valokuvauksen ja video- ja radiotyöskentelyn. Hän osaa taiton ja datajournalismin perusteet.

Uudistuvan journalismin koulutus, master

Journalismin ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta valmistuva (medianomi, yamk) on media-alan kehittäjä ja asiantuntija. Hän ymmärtää journalismin erityisluonteen sekä osana yhteiskuntaa että liiketoimintana.