Medianomi | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Olet täällä

Medianomi

Medianomi

Medianomi on viestintäalan asiantuntija, joka voi työskennellä muun muassa joukkotiedotusvälineissä tai kulttuurituotannossa. Medianomin ydinosaamista voivat olla esimerkiksi journalismi, elokuva- ja tv-ilmaisu, audiovisuaalinen media tai verkkoviestintä. Alemman medianomitutkinnon opinnot ovat laajuudeltaan 240 opintopistettä.

Koulutusohjelmat, medianomi (AMK)

Journalismikoulutus

Journalismin koulutuksesta valmistuva medianomi (AMK) osaa työskennellä monikanavaisesti. Hän hallitsee journalistisen tiedonhankinnan ja erilaiset juttutyypit, valokuvauksen ja video- ja radiotyöskentelyn. Hän osaa taiton ja datajournalismin perusteet.

 

Koulutusohjelmat, medianomi (YAMK)

Journalismin koulutus

Journalismin ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta valmistuva (medianomi, yamk) on media-alan kehittäjä ja asiantuntija. Hän ymmärtää journalismin erityisluonteen sekä osana yhteiskuntaa että liiketoimintana.