Liikunnanohjaaja | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Olet täällä

Liikunnanohjaaja

Liikunnanohjaaja

liikunnanohjaaja

Liikunnanohjaaja on liikunta-alan asiantuntija, joka voi työskennellä monipuolisissa ohjaus-, koulutus- ja valmennustehtävissä. Tutkinnon suorittanut voi toimia julkishallinnossa, kansalaisjärjestöissä tai yksityissektorilla. Liikunnanohjaajan tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä.

Koulutusohjelmat, liikunnanohjaaja (AMK)

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus

Liikunnanohjaaja voi toimia julkishallinnossa, kansalaisjärjestöissä tai yksityissektorilla. Työ voi sisältää hallinnollisia tehtäviä, kuten suunnittelua, markkinointia, organisointia ja johtamista. Liikunnanohjaaja voi työskennellä monipuolisissa ohjaus-, koulutus- ja valmennustehtävissä ja toimia myös yrittäjänä. 

 

Koulutusohjelmat, liikunnanohjaaja (YAMK)

Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia työskennellä liikunta- ja hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opiskelija saa tutkimustietoon perustuvan käsityksen liikunta-alasta ja sen kehitysnäkymistä sekä kehittää johtajuuden, viestinnän ja markkinoinnin valmiuksiaan.