Olet täällä

Urheilujournalismin erikoistumiskoulutus

Urheilujournalismin erikoistumiskoulutus

Haaga-Helian journalismikoulutuksessa voit opiskella vuodessa suoritettavan 30 opintopisteen Urheilujournalismin erikoistumiskoulutuksen. Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja verkko-opetusta, itsenäisiä- ja ryhmätehtäviä sekä työelämäprojekteja. Uusi ryhmä valittiin syksyllä 2020 ja seuraava haku on todennäköisesti keväällä 2022.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niille, joilla todetaan muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Urheilujournalismin erikoistumiskoulutuksen kohdalla tällaisia voivat olla muun muassa liikunta-alan opistotasoinen koulutus, liikunta-alan työkokemus, oma pitkäaikainen urheilutausta tai muu soveltuva koulutus. Koulutus tarjoaa myös jo alalla työskenteleville tai muuten journalistisen osaamisen saavuttaneille mahdollisuuden täydentää osaamistaan. Hakijalta odotetaan perehtyneisyyttä ja kiinnostusta urheilujournalismiin, liikuntaan ja urheiluun.

Koulutuksen sisältö

Koulutus antaa valmiudet monimediaiseen journalistiseen työskentelyyn urheilutoimittajana eri medioissa, alan viestintätehtävissä sekä seura- ja järjestötoiminnassa.

Koulutuksen sisältöalueet ovat:

 1. Urheilujournalismin erityispiirteet ja urheilutieto 5 op
  Opiskelija oppii journalismin perusperiaatteet ja osaa suhteuttaa ne urheilujournalismin erityispiirteisiin. Opiskelija oppii ymmärtämään urheilutoimittajan työn sisältöjä ja vaatimuksia sekä saa tietoa eri urheilulajeista, -järjestöistä, -toimijoista, suomalaisesta urheilujärjestelmästä, urheilun historiasta sekä suomalaisesta urheilumediakentästä toimittajan näkökulmasta.
 2. Haastattelutekniikka ja tiedonhankinta 5 op
  Opiskelija oppii tekemään haastatteluja eri kanavissa ja formaateissa sekä hyödyntämään haastattelua tiedonhankinnan välineenä. Opiskelija oppii lähdekriittisyyttä, toimittajan työn etiikkaa ja faktantarkistuksen perusteita.
 3. Toimitustyö ja journalistinen tarinakerronta 5 op
  Opiskelija tutustuu urheilutoimittajan työhön Suomessa ja oppii urheilujournalismissa tarvittavia toimitustyön prosesseja. Hän oppii versioimaan juttuja eri kanaviin ja ymmärtämään eri ilmaisutapojen mahdollisuuksia. Opiskelija oppii myös hyödyntämään tarinallisia elementtejä journalistisissa sisällöissä ja harjoittelee eri juttutyyppien toimittamista tekstimuodossa. Opiskelija oppii myös käyttämään sosiaalisen median kanavia urheilutoimittajan työhön liittyen.
 4. Urheilu-uutiset ja radiotyö 5 op
  Opiskelija harjaantuu nopeaan uutistyöhön. Opiskelija oppii uutissähkeen kieltä ja ilmaisua sekä ymmärtää lähdekritiikin ja faktantarkistuksen merkityksen osana journalistista uutistyön prosessia. Opiskelija oppii ja syventää radiotyön tietojaan ja taitojaan, äänenkäyttöään ja ilmaisuaan.
 5. Tv-työ 5 op
  Opiskelija oppii, kertaa tai päivittää tv- ja videoilmaisun journalistisista osaamistaan, tekniikkaa ja mahdollisuuksia. Hän syventää osaamistaan tv-jutun, videokerronnan sekä mobiilijournalismin dramaturgiasta ja erilaisista rakenteista. Opiskelija harjaantuu myös esiintymään kameralle ja osallistumaan tv-ohjelman tuotantoon eri rooleissa.
 6. Työelämäprojektit
  Opiskelija työskentelee yhdessä tai useammassa työelämäprojektissa ja oppii niissä soveltamaan koulutuksessa hankittuja tietoja ja taitoja. Samalla opiskelija luo itselleen verkostoja ja työelämäkontakteja. Aiemmissa koulutuksissa työelämäprojekteja on tehty MTV3:n, Etelä-Suomen Sanomien, Yleisradion, Suomen Olympiakomitean, Urheilugaalan ja Suomen Jääkiekkoliiton kanssa.

Koulutuksen toteutus

Erikoistumiskoulutus koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta, itsenäisestä työskentelystä, tiimityöskentelystä sekä osallistumisesta työelämäprojekteihin. Lähiopetus järjestetään pääosin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan toimipisteessä (Ratapihantie 13, Helsinki). Lähiopetuksen lisäksi opiskelijat saavat itsenäisiä tehtäviä. Koulutuksen menestyksellinen suorittaminen vaatii sovituissa aikatauluissa pysymistä. Opiskelussa suositellaan käyttämään omaa tietokonetta ja mobiililaitetta, mutta Haaga-Helian opetuksessa käytettävät tietokoneet ovat käytössä lähiopetuksessa sekä kuvankäsittelyssä sekä äänen ja videoiden editoinnissa.

Koulutuksen lähiopetuksen aikataulu syksyllä 2020, Haaga-Helian Pasilan yksikkö

5.-7.10. klo 17-20.30
12.-14.10. klo 17-20.30
2.-4.11. klo 17-20.30
14.11. klo 10-17
23.-25.11. klo 17-20.30
11.12. Klo 10-17
14.-16.12. klo 17-20.30

Kevään 2021 lähiopetuksen aikataulut ilmoitetaan opiskelijoille marraskuun 2020 loppuun mennessä.

Pienet muutokset aikatauluihin mahdollisia.

Koulutuksen hinta

Syksyllä 2020 aloittaneen ryhmän opiskelijamaksu on 1950 € (alv. 0%). Maksu laskutetaan kolmessa erässä: ennen koulutuksen alkua (550 €) tammikuussa 2021 (700 €) ja toukokuussa 2021 (700 €). Koko koulutuksen voi maksaa myös yhdessä erässä ennen koulutuksen alkua. Maksuohjeet lähetetään hyväksymiskirjeen yhteydessä koulutukseen valituille.

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % ensimmäisestä erästä valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, koulutusmaksua ei palauteta. Peruminen tehdään sähköpostitse journalismin koulutusohjelman koulutusohjelmajohtajalle.

Journalismin erikoistumiskoulutus ei ole päätoimista opiskelua eikä se valmista tutkintoon. Erikoistumiskoulutukset eivät näin ollen oikeuta tutkinto-opiskelijoille myönnettäviin opintososiaalisiin etuihin kuten opintotuki.  

 

Lisätietoja 

Urheilujournalismin erikoistumiskoulutuksen koordinaattori Esko Hatunen: esko.hatunen(at)haaga-helia.fi / 040 488 7226
Journalismin koulutusohjelman koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärvi: anne.leppajarvi(at)haaga-helia.fi / 040 488 7525