Olet täällä

Matkailun sähköinen liiketoiminta (30 op)

Matkailun sähköinen liiketoiminta (30 op)

Työskenteletkö matkailun, vapaa-ajan tai elämystalouden parissa? Tule saamaan uusia taitoja ja työkaluja sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen, erityisesti myynnin ja markkinoinnin osa-alueisiin.

Matkailun sähköinen liiketoiminta on 30 op opintokokonaisuus, jossa sähköisen liiketoiminnan tärkeimmät teemat on koottu käytännönläheiseksi kokonaisuudeksi. Opinnot antavat monipuolisia taitoja ja työkaluja yritysten ja organisaatioiden sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen. Ne auttavat myös hahmottamaan tulevaisuuden sähköisiä palveluita ja toimintamuotoja. Opinnot on tarkoitettu ennen kaikkea matkailun, vapaa-ajan ja elämystalouden parissa toimiville ja alan kehittäjille. Opinnoissa menestymistä auttaa, kun sinulla on

  • työkokemusta alan työtehtävistä
  • vähintään opistoasteen tutkinto
  • riittävä suomen ja englannin kielen taito

Koulutuksen sisältö

Kesto ja opiskelumuoto

Koulutuksen laajuus on yhteensä 30 op ja tarkoitettu suoritettavaksi kokonaisuudessaan. Yksittäisiä opintojaksoja ei voi täten suorittaa. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden syyskuusta 2020 toukokuuhun 2021. Opiskella voi työn ohessa, sillä jokaisessa opintojaksossa on 1 - 2 lähipäivää Haagan kampuksella. Kannattaa kuitenkin huomioida, että lähiopetuksen ohella opinnot vaativat opiskelua jaksojen välissä. Opiskelija tekee tällöin mm. tehtäviä sekä itsenäisesti että ryhmissä. Lisäksi opintoihin sisältyy verkkotyöpajoja/webinaareja. Yksi opintopiste (op) on laskennallisesti 27 tuntia opiskelijan työpanosta. Opinnot muodostavat kokonaisuuden ja vaativat lähtökohtaisesti 100 % läsnäolon lähipäivinä. Lähiopetus järjestetään Helsingissä, Haaga-Helian Haagan restonomikampuksella, osoitteessa Pajuniityntie 11. Koulutuksen sisältö 2020-2021.

Hinta 

Koulutuksen kokonaishinta on 300 euroa, joka sisältää kahden lukukauden avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut. Opintomaksun maksamalla voi halutessaan suorittaa myös muita Haaga-Helian avoimessa opetustarjonnassa olevia opintojaksoja. Huom! Työttömille ja lomautetuille henkilöille Haaga-Helia tarjoaa avoimen AMK:n opinnot maksuttomasti syyslukukaudella 2020.

Suoritettu 30 opintopisteen Matkailun sähköisen liiketoiminnan kokonaisuus huomioidaan hyväksi lukuna Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman monimuotototeutuksessa, jos opiskelija pääsee ko. koulutusohjelman opiskelijaksi joko avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi haettaessa tai yhteishaun kautta. Opintomaksu kattaa opintojen ohjauksen ja opetuksen. Opiskelija kustantaa itse lounaan lähiopetuspäivinä sekä ohjelmassa tarvittavan kirjallisuuden. Lisäksi opiskelija vastaa omista matkakuluistaan.

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen on päättynyt. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Hyväksytyille lähetetään linkki ensimmäisen lukukausimaksun suorittamiseen (150€) elokuussa. Toinen lukukausimaksu (150 €) tulee maksettavaksi tammikuussa 2020.Huom! Työttömille ja lomautetuille henkilöille Haaga-Helia tarjoaa avoimen AMK:n opinnot maksuttomasti syyslukukaudella 2020. Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen päättyy 30.8.2020.

Muuta huomioitavaa 

Opiskelijalla edellytetään olevan oma tietokone käytettävissään opintojen aikana. Haaga-Helian laitesuositukset löytyvät täältä. Lisätietoja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojasta löytyy täältä.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö Sari Auranen p. 050 376 0879
korkeakoulupalvelut Taru Hinkka, p. 040 488 7432
sähköpostit: etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi

Opiskelijoidemme kokemuksia Matkailun sähköinen liiketoiminta –opinnoista

"Matkailun sähköinen liiketoiminta -koulutus antoi hyviä käytännön oppeja ja eväitä yrityksen digimarkkinoinnin kehittämiseen. Harjoitustyöt pystyi soveltamaan suoraan oikeaan työelämään. Opettajilta, laajoista lähdemateriaaleista ja huippuvierailijaluennoitsijoilta sai apua juuri itseä mietityttäviin kysymyksiin.  Lisäksi oppi hyvin siitä, missä digitaalisessa maailmassa tässä vaiheessa mennään ja sai ymmärrystä myös teknologiasta ja taustoista. Eniten opinnoista saa mielestäni irti, jos olet valmis tekemään ”learning by doing”- asenteella uusia asioita ja kokeilemaan rohkeasti, miten mm. videotuotanto-, some-kanavat, verkkokauppa- ym. järjestelmät toimivat. Suosittelen koulutusta, mikäli tunnet tarpeen päivittää markkinoinnin osaamistasi, työpaikalla tarvitaan aihealueen osaamista tai tahdot vain ymmärtää paremmin tämän päivän markkinointia. Aiempaa digimarkkinoinnin osaamista ei minusta välttämättä tarvita, vaan oikea asenne ja kiinnostus oppia uutta ja soveltaa on mielestäni tärkeintä." Outi Pekkinen, Råmossa Lodge, Porvoo (opintojakso 2018 – 2019)

"Matkailun sähköinen liiketoiminta -opinnoista saa tiiviissä paketissa matkailualan digitalisoitumiseen liittyvää ajantasaista tietoa ja oppii uusia käytäntöjä muuttuvassa toimintaympäristössä menestyäkseen. Vertaisoppiminen ja konkreettiset esimerkit toimialalta luentopäivien aikana ovat hyödyllisiä ja kannustavat toimimaan rohkeasti omassa työssä. Muutos ei ole enää koskaan niin hidasta kuin nyt, siksi kannattaa ilmoittautua matkailun sähköinen liiketoiminta -opintokokonaisuuteen ja pysyä mukana muutoksen kyydissä." Paula Lappalainen, Suomenlinnan hoitokunta
(opintojakso 2018 – 2019 )

Koulutuksen sisältö on hyvin käytännöllistä, joten sähköisen liiketoiminnan keskeiset sisällöt ja välineet tulivat tutuksi tekemällä. Digimarkkinointi, videoiden suunnittelu ja toteutus, yrityksen verkkonäkyvyyden analysointi, sosiaalinen media, verkkokaupan juridiikka ja toteutus - en itse työskentele matkailualalla, mutta koulutus on lisännyt tietoa, osaamista ja asiakasymmärrystä nykyiseenkin työhöni. Auli Sarvikivi, Ambientia Oy (opintojakso 2018 – 2019)

Tutustu myös koulutuksen blogiin: https://mslhaagahelia.wordpress.com/