Olet täällä

Liikunta-alan opinnot Tampereella

Liikunta-alan opinnot Tampereella

Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun liikunta-alan opinnot, toteutus Tampereella Varalan Urheiluopistossa.

KENELLE

Opinnot Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa sopivat sinulle, jos 

  • haluat kehittää ammattitaitoasi ja/tai
  • tavoitteenasi on hakea avoimen AMK:n opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi ja suorittaa AMK-tutkinto.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Tampereella tai lähialueelle työskenteleville liikunta-alan ammattilaisille, joilla jo on liikuntaneuvojan tutkinto tai liikunnan ammattitutkinto sekä kokemusta liikunta-alan töistä. Opiskelu alkaa avoimen ammattikorkeakoulun monimuotokoulutuksena ja opinnoissa tavoitteellisesti edenneet voivat hakea vuoden kuluttua ns. avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijoiksi. Myös tutkinto-opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja tapahtuu pääosin Varalan Urheiluopistolla Tampereella.

Tutkinto antaa valmiudet työskennellä liikunta-alan ohjaus-, asiantuntija-, esimies- ja hallintotehtävissä tai yrittäjänä.

 

OPINNOT

Ammattikorkeakouluopinnot sisältävät paljon mm. teoriatietoon perehtymistä ja kirjoittamista. Opiskelu edellyttää erittäin hyviä opiskelu- ja ajanhallintataitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa.

Opinnot ovat liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman mukaisia. Opiskelu toteutetaan työelämään linkitettynä kunto- ja terveysliikunnan, liikuntapalveluiden sekä kilpa- ja huippu-urheilun toimintaympäristöissä. Koulutuksen keskeisiä osaamisalueita ovat liikunnan pedagogiikka, johtaminen ja kehittämisosaaminen sekä liikuntapalvelut ja yrittäjyys.  Tutustu opetussuunnitelmaan.

Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa vähintään 60 opintopistettä lukuvuoden 2019 -2020 aikana, jonka jälkeen on mahdollista hakea kevään 2020 väylähaussa Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman tutkinto-opiskelijaksi. Hyväksyminen Haaga-Helian ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi edellyttää vähintään 60 opintopisteen laajuisia opintoja sekä hyvää opiskelumotivaatiota ja menestystä opinnoissa. Avoimen väylän kautta hakevat eivät osallistu valintakokeeseen, vaan heidät mahdollisesti kutsutaan koulutusohjelmajohtajan tai hänen valtuuttamansa henkilön haastatteluun. Lue lisää väyläopinnoista.

MONIMUOTO-OPISKELU

Monimuoto-opiskelussa lähiopetusta on 3pv/lähijakso. Lähijaksoilla läsnäoloa edellytetään. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana lähijaksoja on kahdeksan (seitsemän Tampereella Varalan Urheiluopistossa ja yksi Vierumäellä Suomen Urheiluopistolla). Lähiopiskelupäiviä on 1. opiskeluvuonna yhteensä 23. Lähijaksojen aikataulu lukuvuonna 2019-2020:

1. jakso 26.8.-27.8.2019 (2-päiväinen)
2. jakso 23.9.-25.9.2019
3. jakso 28.10.-30.10.2019
4. jakso 2.12.-4.12.2019
5. jakso 20.1.-22.1.2020
6. jakso 17.2.-19.2.2020 (Vierumäki)
7. jakso 23.3.-25.3.2020
8. jakso 4.5.-6.5.2020

Lähijaksoilla tapahtuvan opiskelun lisäksi etäjaksojen aikana työstetään laajoja opiskelutehtäviä, jotka on linkitetty työelämään. Koulutuksen menestyksekäs suorittaminen vaatii motivoitumista ja merkittävää ajallista panostusta opintoihin. Mietithän, onko se elämäntilanteessasi mahdollista.

Koulutuksessa sovelletaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettelyä (AHOT).

 

KUSTANNUKSET

Avoimen amk:n koulutuksen 1. opiskeluvuoden kokonaishinta on 300 euroa, joka sisältää kahden lukukauden avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut. Hyväksytyille lähetetään linkki ensimmäisen lukukausimaksun suorittamiseen (150€) elokuussa 2019. Toinen lukukausimaksu (150 €) tulee maksettavaksi loppuvuodesta 2019 ennen kevätlukukauden alkua. Huomioithan, että avoimen amk:n opiskelijana et ole oikeutettu opintotukeen tai opiskelija-alennuksiin.

Edellytämme, että opiskelijalla on kannettava tietokone käytettävänä opintojen aikana. Lue lisää laitesuosituksista.

Majoitus- ja ruokailuhinnat (sis. alv) Varalan lähijaksojen aikana:

  • Varalassa 2hh 39 €/hlö/vrk, 1hh 69€ /hlö/vrk. Majoitukset sisältävät aamupalan.
  • Hotelli Rosendahlissa alk. 43,66 €/hlö/3hh/vrk, 91 €/1hh sis. aamupalan.
  • Ruokailut Varalassa: Aamupala 7,00 €, Lounas 8,90 €, Päivällinen 8.00 €.

Huomioithan, että Varalassa majoitustilaa on käytössä rajoitetusti, ja majoitus varataan aina etukäteen Varalan myyntipalvelusta p. 03 2631211. Käytössäsi ovat myös monipuoliset Tampereen alueen majoitusvaihtoehdot. Varala sijaitsee 3 km Tampereen keskustasta hyvien kulkuyhteyksien päässä.

 

ILMOITTAUTUMINEN

Info- ja keskustelutilaisuus opinnoista ja ilmoittautumisesta järjestetään keskiviikkona 10.4.2019 klo 14 ja 16 Varalan Urheiluopistolla Varala-Salissa. Tilaisuuden alussa tietoa opintojen sisällöstä, suorittamisesta ja käytännön järjestelyistä, jonka jälkeen mahdollisuus kysymyksille ja keskustelulle Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Varalan Urheiluopiston edustajien kanssa. Koulutukseen osallistumista suunnittelevalle osallistuminen tilaisuuteen on suositeltavaa.

Ilmoittautuminen on päättynyt.
Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu Haaga-Helian avoimen amk:n nettisivuilta löytyvän lomakkeen kautta 11.4.2019 klo 9.00 – 25.4.2019 klo 15.00 välisenä aikana. Ilmoittautuminen voidaan sulkea aiemmin, jos ryhmän opiskelupaikat täyttyvät ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ryhmään valituksi tulleille ilmoitetaan viimeistään 29.5.2019. Ryhmään valittu opiskelija varmistaa opinto-oikeutensa maksamalla elokuussa 2019 avoimen amk:n lukukausimaksun. Opiskelupaikkoja ryhmässä on maksimissaan 25. Pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus vähäisen opiskelijamäärän vuoksi.

Lisätietoja Varalassa tapahtuvasta avoimen amk:n koulutuksesta:

Opintotoimisto, p. +358400 230407, opintotoimisto.vierumaki(a)haaga-helia.fi

Sanna Vuorio
monimuotokoulutuksen vastuulehtori
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
sanna.vuorio(at)haaga-helia.fi
+358 44 7080448

 

Terveydentilavaatimukset ja rikostaustaote

Opiskelijan tulee huomioida, että liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa ja riittävää fyysistä toimintakykyä. Ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen esittämistä, jos opintoihin kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa, tai että opiskelijalla on huumausainer