Olet täällä

Opiskele opettajaopintoja Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa!

Opiskele opettajaopintoja Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa!

Haaga-Helia avaa elokuussa 2020 osan ammatillisista opettajaopinnoista avoimeen ammattikorkeakouluun. Sinun on nyt mahdollista opiskella verkossa opintojaksoja, jotka kehittävät omaa osaamistasi opettajana, kouluttajana tai kehittäjänä.

HUOM! Avoimen AMK:n opettajaopinnot syyslukukaudella 2020 ovat täynnä ja ilmoittautuminen on suljettu.

Opetuksen ja oppimisen lähtökohdat, Oppiminen työelämässä ja verkostoissa sekä Ammattisivistys ja työelämän muutos –opintojaksot (Kasvatustieteen perusopintoja) suorittamalla saat kokonaisuudesta lisäpisteitä hakiessasi Haaga-Helia Ammatilliseen opettajakorkeakouluun.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa maksaa 150 €/lukukausi, ja samalla maksulla voit opiskella myös muita Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoja. Työttömille ja lomautetuille henkilöille avoimen AMK:n opinnot ovat maksuttomia syyslukukaudella 2020.

Ilmoittautumisen jälkeen saat tunnukset ja ohjeet opintojaksoille ilmoittautumista varten MyNet -järjestelmässä. Opintojaksoille hyväksytään mukaan 40 ensimmäistä ilmoittautunutta avoimen AMK:n opiskelijaa. 

Syksyllä 2020 tarjolla olevat verkko-opinnot

Opetuksen ja oppimisen lähtökohdat, 5 OP, tunnus: AVOINKEHITYS-1.1-3001

Miten käsitys oppimisesta on muuttunut vuosien varrella ja mitä siitä nykyisin tiedetään? Opintojakso antaa hyvän pohjan erilaisten opetustilanteiden taustalla olevien käsitteellisten ja teoreettisten näkökulmien ymmärtämiseen. Opintojaksolla perehdytään erityisesti aikuisten oppimiseen sekä opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen siten, että sen taustalla olevat valinnat ovat tietoisia ja perusteltuja.

Ajankohta: 10.9.-31.12.2020
Opettaja: Irene Hein

Opetuksen ja oppimisen lähtökohdat, Oppiminen työelämässä ja verkostoissa sekä Ammattisivistys ja työelämän muutos –opintojaksot suorittamalla saat kokonaisuudesta lisäpisteitä hakiessasi Haaga-Helia Ammatilliseen opettajakorkeakouluun.

Oppiminen työelämässä ja verkostoissa, 5 op, tunnus: AVOINOHJAUS-2.1-3001

Opettajan työ ei ole enää yksilösuoritus vaan entistä enemmän verkostoissa toimimista. Myös työssä oppimisesta on tullut olennainen osa sekä opiskelua että opettajien ammattitaidon ylläpitämistä. Opintojaksolla perehdytään verkostoteorioihin, oppimiseen oppilaitosympäristön ulkopuolella sekä hankitun osaamisen osoittamiseen. Opintojakson jälkeen ymmärrät, miten eri verkostot ovat osa opettajan ja opiskelijan arkea.

Ajankohta: 10.9.-31.12.2020
Opettaja: Markku Rantakylä

Opetuksen ja oppimisen lähtökohdat, Oppiminen työelämässä ja verkostoissa sekä Ammattisivistys ja työelämän muutos –opintojaksot suorittamalla saat kokonaisuudesta lisäpisteitä hakiessasi Haaga-Helia Ammatilliseen opettajakorkeakouluun.

Ammattisivistys ja työelämän muutos, 5 op, tunnus: AVOINYHTKUNTA-3.1-3001

Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on ‘tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi’.  Miten tämä tehtävä elää ja muuttuu työelämän ja yhteiskunnan muuttuessa? Mikä on opettajan vastuu ja rooli ammatillisen koulutuksen edellytysten rakentamisessa ja yhteiskunnallisena toimijana? Ammattisivistys ja työelämän muutos -opintojakson aikana perehdytään ammattisivistyksen käsitteeseen ja ammatilliseen koulutukseen jatkuvan ja kestävän oppimisen mahdollistajana. Muutosta tarkastellaan ammatillisen koulutuksen historiallisen kehityksen, tulevaisuuden työn haasteiden ja opettajan jatkuvan oppimisen näkökulmista.

Ajankohta: 10.9.-31.12.2020
Opettaja: Liisa Vanhanen-Nuutinen

Opetuksen ja oppimisen lähtökohdat, Oppiminen työelämässä ja verkostoissa sekä Ammattisivistys ja työelämän muutos –opintojaksot suorittamalla saat kokonaisuudesta lisäpisteitä hakiessasi Haaga-Helia Ammatilliseen opettajakorkeakouluun.

Verkkokouluttajan peruspaketti, 2 op, tunnus: OHJAUS-2.31-3001

Verkkokouluttajan peruspaketti tarjoaa konkreettisia työkaluja verkkokoulutusten suunnitteluun ja toteutukseen. Opintojaksolla perehdytään verkko-oppimisen pedagogisiin malleihin, verkkokurssin kokonaisuuden suunnitteluun ja digitaalisten oppimateriaalien laatimiseen. Opintojakson aikana osallistuja suunnittelee verkkokurssin toteutuksen tai kehittää jo olemassa olevaa kurssia. Opintojakso toteutetaan, jos sille ilmoittautuu vähintään 16 osallistujaa.
Ajankohta: 14.10.-18.12.2020
Opettaja: Petja Sairanen

Osaamisen arviointi, 5 op, tunnus: AVOINOHJAUS-2.4-3001

Osaamista syntyy ja kehittyy erilaisilla toiminnan ja työn areenoilla. Jotta koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankittu osaaminen on hyödynnettävissä osana yksilön opintoja ja uraa, tulee osaaminen tunnistaa, tunnustaa ja arvioida. Opintojaksolla perehdytään ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun osaamisen arvioinnin kriteereihin ja käytänteisiin. Saat käytännön työkaluja osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen ja arviointiin. Opintojakso toteutetaan, jos sille ilmoittautuu vähintään 16 osallistujaa.
Ajankohta: 7.10.-18.12.2020
Opettaja: Kimmo Mäki

Opettajan vuorovaikutusosaaminen, 5 op, tunnus: AVOINOHJAUS-2.32-3001

Tuen tarpeen tunnistaminen sekä luottamuksellisen suhteen ja yhteisön rakentaminen edellyttävät opettajalta vuorovaikutusosaamista. Opintojaksolla perehdytään vuorovaikutusosaamisen hyödyntämiseen omassa pedagogisessa ajattelussa ja työssä. Opit tunnistamaan erilaisia viestintätyylejä ja tiedon rakentamisen tapoja sekä olemaan tietoinen käyttämästäsi kielestä ja vuorovaikutuksen keinoista, joilla tukea opiskelijoita. Opintojaksolle osallstuminen edellyttää, että osallistujalla on mahdollisuus harjoitella autenttisissa opetus- tai ohjaustehtävissä. Osaamisen kehittymistä reflektoidaan jatkuvasti.
Ajankohta: 10.9.-31.12.2020
Opettaja: Ruut Kaukinen

OTA YHTEYTTÄ