Olet täällä

Liikunta-alan opinnot Turussa

Liikunta-alan opinnot Turussa

Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun liikunta-alan opinnot Turussa 2020-2021

KENELLE

Opinnot Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa sopivat sinulle, jos

  • haluat kehittää ammattitaitoasi ja/tai
  • tavoitteenasi on hakea avoimen AMK:n opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi ja suorittaa AMK-tutkinto.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti liikunta-alalla työskenteleville ammattilaisille, joilla jo on liikuntaneuvojan tutkinto tai liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto sekä kokemusta liikunta-alan töistä. Opiskelu alkaa avoimen ammattikorkeakoulun monimuotokoulutuksena ja opinnoissa tavoitteellisesti edenneet voivat hakea 1. lukuvuoden aikana ns. avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijoiksi. Myös tutkinto-opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja tapahtuu pääosin Turun ammattikorkeakoulun tiloissa. Opiskelijoiden tekemillä opintovalinnoilla voi kuitenkin olla vaikutusta suorituspaikkakuntiin.

Tutkinto antaa valmiudet työskennellä liikunta-alan ohjaus-, asiantuntija-, esimies- ja hallintotehtävissä tai yrittäjänä.

OPINNOT

Ammattikorkeakouluopinnot sisältävät paljon mm. teoriatietoon perehtymistä ja kirjoittamista. Opiskelu edellyttää erittäin hyviä opiskelu- ja ajanhallintataitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista suomen ja riittävää englannin kielen taitoa.

Opinnot ovat liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman mukaisia. Opiskelu toteutetaan työelämään linkitettyinä oppimistehtävinä. Koulutuksen keskeisiä osaamisalueita ovat liikunnan pedagogiikka, johtaminen ja kehittämisosaaminen sekä liikuntapalvelut ja yrittäjyys. Tutustu opetussuunnitelmaan.

Hyväksyminen Haaga-Helian ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi edellyttää vähintään 55 opintopisteen laajuisia opintoja väylähaun hakuajan loppuun mennessä, sekä hyvää opiskelumotivaatiota ja menestystä opinnoissa. Mikäli opiskelija täyttää edellä esitetyt kriteerit lukuvuoden 2020-21 aikana, on hänen mahdollista hakea kevään 2021 väylähaussa Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksen tutkinto-opiskelijaksi ilman yhteishaun valintakoetta. Avoimen väylän kautta hakeva voi saada kutsun koulutusohjelmajohtajan tai hänen valtuuttamansa henkilön haastatteluun. Lue lisää väyläopinnoista.

MONIMUOTO-OPISKELU

Monimuoto-opiskelussa lähiopetusta on pääsääntöisesti 3pv/lähijakso. Lähijaksoja on noin 1krt/kk lukuvuoden aikana. Lähiopetuspäivinä opetusta voi olla klo 8-18. Lähijaksoilla läsnäoloa edellytetään.

LÄHIJAKSOJEN AJANKOHDAT LUKUVUODELLE 2020-2021

  • vko 40 (ke-pe)
  • vko 45 (ke-pe)
  • vko 49 (ke-pe)
  • vko 2 (ke-pe) Huom! Vierumäellä
  • vko 7 (ke-pe)
  • vko 11 (ke-pe)
  • vko 15 (ke-pe)
  • vko 21 (ma-ke) Huom! Viikonpäivät

Monimuoto-opiskelussa keskeistä ovat lähijaksojen lisäksi etäjaksojen aikana työstettävät laajat omaa osaamista kehittävät erilaiset oppimistehtävät. Oppimistehtäviä suoritetaan sekä itsenäisesti että ryhmissä myös sähköisiä työkaluja hyödyntäen. Koulutuksessa sovelletaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettelyä (AHOT). Koulutuksen menestyksekäs suorittaminen vaatii motivoitumista ja merkittävää ajallista panostusta opintoihin.

KUSTANNUKSET

Avoimen amk:n koulutuksen 1. opiskeluvuoden kokonaishinta on 300 euroa. Se sisältää sekä syys- että kevätlukukauden avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksun. Hyväksytyille lähetetään linkki ensimmäisen lukukausimaksun suorittamiseen (150€) elokuussa 2020. Toinen lukukausimaksu (150 €) tulee maksettavaksi loppuvuodesta 2020 ennen kevätlukukauden alkua. Avoimen amk:n opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuihin.

Edellytämme, että opiskelijalla on kannettava tietokone käytettävänä opintojen aikana. Lue lisää laitesuosituksista.

ILMOITTAUTUMINEN

Info- ja keskustelutilaisuus opinnoista ja ilmoittautumisesta järjestetään tiistaina 11.8.2020 klo 14 Zoom webinaarissa. Webinaarin ilmoittautumislinkki. Tilaisuudessa kerrotaan opintojen sisällöstä, suorittamisesta ja käytännön järjestelyistä, jonka jälkeen on mahdollisuus kysymyksille ja keskustelulle Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun edustajien kanssa. Koulutukseen ilmoittautumista suunnittelevalle osallistuminen tilaisuuteen on suositeltavaa.

Ilmoittautumislomake löytyy Haaga-Helian avoimen amk:n sivuilta ja on auki 12.8.2020 klo 12.00 – 21.8.2020 klo 15.00 välisenä aikana. Ilmoittautuminen voidaan sulkea aiemmin, jos ryhmän opiskelupaikat täyttyvät ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ryhmään valituksi tulleille ilmoitetaan viimeistään 31.8.2020. Ryhmään valittu   opiskelija varmistaa lopullisesti opinto-oikeutensa maksamalla avoimen amk:n lukukausimaksun ennen 1. lähijaksoa määräpäivään mennessä. Pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus vähäisen opiskelijamäärän vuoksi.

 

Lisätietoja:

Riikka Rinne

Vierumäen opintopalvelut

opintopalvelut.vierumaki(at)haaga-helia.fi

029 4471549

Lue lisää opiskelusta Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa

LISÄTIETOJA TURUSSA TAPAHTUVASTA AVOIMEN AMK:N KOULUTUKSESTA:

Sanna Vuorio

monimuotokoulutuksen vastuulehtori (ei tavoitettavissa 13.6. - 9.8.2020)

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

sanna.vuorio(at)haaga-helia.fi

+358 44 7080448