Olet täällä

Opiskelijat kertovat

Opiskelijat kertovat

Lähihoitaja lähti IT-alalle - Tuukka Mäkelä Tuukka Mäkelä

Opintojen jälkeen pystyn yhdistämään työssäni vanhaa ja uutta, eli sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmaa sekä IT-osaamista. Olen eräänlainen hybridiosaaja omassa työympäristössäni. Lue lisää...

 

 

 

 

Osaaja vaikeimman kautta - Iiro NurmiIiro Nurmi

Mun unelmana on aina ollut luovuuden ja kovemman alan yhdistäminen. Alun perin ajattelin hakea Teatterikorkeakouluun. No sitten kaverini sanoi, että sopisin hyvin Haaga-Helian innovaatiolinjalle, kun olen tällainen hustlaaja – teen kaikkea maan ja taivaan välillä. Lue lisää...

 

 

 

Opinnot kasvattivat yrittäjyyteen – Konstantinos Karatsevidis, Eve-Tech Oy:n toimitusjohtajaKonstantinos Karatsevidis

Konstantinos Karatsevidis ei vielä opiskeluja aloittaessaan tiennyt, että hän perustaisi myöhemmin yrityksen. Elämä ja opinnot pääsivät kuitenkin yllättämään: nyt Haaga-Heliassa opintojaan päättelevä ukrainalais-kreikkalainen Konstantinos toimii oman älylaitteita valmistavan yrityksensä toimitusjohtajana. Lue lisää...

 

 

Kimin konenäkö pelastaa kaatuneen vanhuksen – Kim Salmi, Agoedu, teknologiajohtaja

Kim Salmi

Kim Salmi on nuoreen ikäänsä nähden ehtinyt jo kerryttää vaikuttavan, lähes kymmenen vuoden kokemuksen erilaisista IT-tehtävistä.Hän on työllistynyt aikaisemmin muun muassa Volkswagenin, Audin ja Seatin maahantuonnissa, VV-AUTO Group Oy:ssä. Lue lisää...

 

 

 

 

Koodinautti - Tom Himanen luotsaa robottiprojektia kohti Kansainvälistä avaruusasemaaTom Himanen

Tom Hi­ma­nen opis­ke­lee Haaga-Heliassa tie­to­jen­kä­sit­te­lyä ja opet­taa Es­poon kris­til­li­ses­sä kou­lus­sa ylä­kou­lu­lai­sil­le tie­to­tek­niik­kaa ja yh­teis­kun­nal­lis­ta vai­kut­ta­mis­ta. Op­pi­lai­den­sa kans­sa hän ra­ken­taa ro­bot­ti­la­bo­ra­to­ri­o­ta, joka on tar­koi­tus lä­het­tää Kan­sain­vä­li­sel­le ava­ruus­a­se­mal­le. Lue lisää >>

 

 

 

Johdon kesyttäjä – Nonna Babitzin tukee tulevaisuuden johtajien kasvuaNonna Babitzin

IT-alal­la joh­ta­ja­na pit­kään työs­ken­nel­lyt ja omaa yritystään johtava Nonna Babitzin osaa pi­tää lan­gat kä­sis­sään. Joh­ta­ja­roo­lin ja neljän lap­sen äi­tiy­den li­säk­si Nonna val­men­taa ja tu­kee mui­den joh­ta­jien kas­vua. Lue lisää >>

 

 

 

 

Sanna Lassila eteni opinnoissa kuin maratonillaSanna Lassila

Sanna Lassila päätyi opiskelemaan tietojenkäsittelyä työskenneltyään IT-alalla vuodesta 2000, jolloin hän valmistui Helia-ammattikorkeakoulusta liiketalouden tradenomiksi. Sanna päätteli, että tulevaisuuden urahaaveet olisivat helpommin saavutettavissa, kun taskussa olisi myös IT-alan tutkinto. Lue lisää...

 

 

 

Matti Sneck

Tutkinto ja kokemusten jakaminen motivoi ICT-ammattilaisen opiskelemaan

Matti Sneckillä on ICT-alalta vaikuttava 30 vuoden työkokemus. Uran edetessä tehtävien luonne muuttui käytännön tekemisestä hallinnollisempaan suuntaan, ja Matti ryhtyi etsimään opiskelupaikkaa, jossa hän voisi kasvattaa tietämystään ICT:n ja organisaation strategian lähentämisestä sekä muista tietohallinnon johtamisen osa-alueista. Lue lisää...

 

 

Nina Tähkäpää opiskeli monimuotoisesti

Nina TähkäpääNina Tähkäpää valmistui tietojenkäsittelyn ohjelmasta lokakuussa 2016. Hän suoritti tutkintonsa monimuotoisena ja sen ohella hänellä oli myös kokopäiväinen työ ja perhe-elämä. Nina ei kuitenkaan kokenut tätä erityisen raskaana. Lue lisää...