Olet täällä

Ruokatuotannon johtamisen koulutus, restonomi (amk), Helsinki

Ruokatuotannon johtamisen koulutus, restonomi (amk), Helsinki

Ruokatuotannon johtamisen koulutuksessa yhdistyvät vahva ammatillinen identiteetti ja liikkeenjohdollinen ajattelutapa.

Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä. Koulutuksen tarkoituksena on yhdistää ruokatuotannon suunnittelun ja johtamisen teoreettinen tieto tarvittaviin ammatillisiin kädentaitoihin.

Koulutuksen sisältöjä suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä toimialan yritysten ja kansainvälisten partnereiden kanssa. Oppimista ja oivaltamista tapahtuu työskentelemällä projekteissa alan eri toimijoiden ja esikuvien kanssa.

Koulutuksen keskeisen sisällön muodostaa erikoistumisala (45 op). Erikoistumisalaopinnot keskittyvät tärkeimpien ammattiosaamisten saavuttamiseen ja ne muodostavat opiskelijan ammatillisen profiilin perustan. Erikoistumisopinnoissa edetään ammatillisista perusteista kohti suurempien kokonaisuuksien hallintaa ja johtamiskyvykkyyttä. Niihin kytkeytyy viisi erillistä projektia, joissa opiskelija pääsee soveltamaan oppimaansa käytännössä. Erikoistumisalaopintojen rinnalla opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa myös Vuosi Yrittäjänä -opintokokonaisuus.

Ruokatuotannon johtamisen koulutuksesta valmistuneella restonomilla onkin selkeä ammatillinen profiili sekä valmiudet toimia alan johtotehtävissä.

Tutkintonimike: restonomi (AMK), laajuus 210 op

Koulutusohjelma: Ruokatuotannon johtamisen koulutus
Toimipiste: Haaga  
Valmistuneiden nimikkeitä: kotitalous- ja ravintola-alan ammatinopettaja, barista-baarimikko, keittiöpäällikkö, yrittäjä, tuotepäällikkö, keittiömestari

Kevään 2021 yhteishaku päivätoteutukseen

Opiskelijoidemme kokemuksia Ruokatuotannon johtamisen koulutuksesta 

Näin homma etenee

Tutustu tarjontaan
www.haaga-helia.fi

Hae hakuaikana

Osallistu valintakokeeseen

Tulokset julkaistaan

Ota opiskelupaikka vastaan

Koulutus alkaa