Ruokatuotannon johtamisen koulutus | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Olet täällä

Ruokatuotannon johtamisen koulutus

Ruokatuotannon johtamisen koulutus

Restonomi (AMK), laajuus 210 op, Toimipiste: Haaga

Koulutuksessa yhdistyvät vahva ammatillinen identiteetti ja liikkeenjohdollinen ajattelutapa. Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä. Koulutuksen tarkoituksena on yhdistää ruokatuotannon suunnittelun ja johtamisen teoreettinen tieto tarvittaviin ammatillisiin kädentaitoihin

Koulutuksen sisältöjä suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä toimialan yritysten ja kansainvälisten partnereiden kanssa. Oppimista ja oivaltamista tapahtuu ainutlaatuisessa Place to Be Haaga -oppimiskonseptissa, jossa opiskelija pääsee työskentelemään alan eri toimijoiden ja esikuvien kanssa.

Koulutuksen keskeisen sisällön muodostaa erikoistumisala (45 op). Erikoistumisalaopinnot keskittyvät tärkeimpien ammattiosaamisten saavuttamiseen ja ne muodostavat opiskelijan ammatillisen profiilin perustan. Erikoistumisopinnoissa edetään ammatillisista perusteista kohti suurempien kokonaisuuksien hallintaa ja johtamiskyvykkyyttä. Niihin kytkeytyy viisi erillistä projektia, joissa opiskelija pääsee soveltamaan oppimaansa käytännössä. Erikoistumisopintojen rinnalla opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa myös Ruokayrittäjä-polku, joka toteutetaan osuuskuntamallisena oppimisena.

Ruokatuotannon johtamisen koulutuksesta valmistuneella Restonomilla onkin selkeä ammatillinen profiili sekä valmiudet toimia alan johtotehtävissä.

Kevään 2019 yhteishaku päivätoteutukseen

toimipiste: Haaga

  • tutkintonimike: restonomi (AMK), laajuus 210 op
  • hakuaika: 20.3. - 3.4.2019 klo 15.00
  • ennakkoainesto ja valintakoetiedot
  • valintakoe: ensimmäinen valintakoepäivä, johon kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, pidetään 29.5.2019. Toiseen osaan kutsutaan osa hakijoista ja se pidetään 6.6.-7.6.2019.
  • koulutus alkaa elokuussa 2019
  • hakutilasto
  • hakutiedot Opintopolussa

Alumnitarinoita

Niin hyväksi kuin voin

Niin hyväksi kuin voin

Kun halusin päivittää tutkintoni kokista restonomiksi, tutustuin eri ammattikorkeakouluihin. Hyvän maineen ja suositusten lisäksi valintaani vaikutti myös sijainti – halusin opiskella Helsingissä, koska tärkeät työpaikat ja kontaktit ovat täällä.

Lue lisää

Näin homma etenee

Tutustu tarjontaan
www.haaga-helia.fi

Hae hakuaikana

Osallistu valintakokeeseen

Tulokset julkaistaan

Ota opiskelupaikka vastaan

Koulutus alkaa