Olet täällä

Jaakko Kumpula, keittiömestari ja valokuvaaja - opinnot osuuskuntatoiminnan kautta

Jaakko Kumpula, keittiömestari ja valokuvaaja - opinnot osuuskuntatoiminnan kautta

Jaakko Kumpula muutti vuonna 2016 Kuusamosta Helsinkiin päästessään opiskelemaan Haaga-Heliaan Ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelmaan. Syynä Haaga-Heliaan hakemiseen oli koulun hyvä maine ravintola-alan parhaana ammattikorkeakouluna Suomessa. Näin hän kokee edelleen.

Opiskelusta Kumpulalle päällimmäisenä mieleen jäivät luokkatoverit, joiden kanssa jo opiskeluiden alussa he perustivat osuuskunnan, Hawu-catering-yrityksen, jota he pyörittivät hyvällä menestyksellä koko opintojensa ajan. Yrityksen perustamisessa ja pyörittämisessä koulu kannusti ja auttoi.

Työllistyminen opintojen aikana ja niiden jälkeen oli Kumpulalle helppoa. Jo ennen ammattikorkeakoulua kokkina työskennelleenä hän sai työpaikan ravintolakokkina toisen Haagan opiskelijan kautta. Kolme vuotta myöhemmin hän työskentelee edelleen samassa yrityksessä, nykyisin keittiömestarina.

Esimiestehtäviin Kumpula työllistyi heti valmistumisensa jälkeen. Opiskelun aikana solmitut suhteet ja verkostoituminen ovat Kumpulan mukaan edelleen hyödyllisiä. Haastavaa on löytää esimerkiksi oikeanlaiset tekijät, verkosto on siinä apuna.

Opinnoista uusia näkökulmia ja ymmärrystä ryhmässä toimimiseen

Haagan kampuksella monet opintojaksotehtävät tehtiin ryhmissä, minkä ansiosta Kumpula pääsi parantamaan tiimityöskentelytaitojaan. Haaga-Helia opetti myös uusia taitoja ja etenkin syvensi jo aikaisemmin opittuja asioita. Kumpula kokeekin, että Haaga antoi hyvät eväät työelämässä tarvittavien taitojen oppimiseen.

- Minulla oli semmoinen oma perustietämys valmiina, mutta Haaga-Helia vei sen monta kertaa pidemmälle. Sitä kautta on pystynyt itsekin saamaan uusia näkökulmia ja ymmärtämään syvällisemmin asioita. Tiimissä työskentely opetti, että jokainen yksilö on tärkeä ja oleellinen osa tiimiä ja että kaikkien kanssa on hyvä tulla toimeen. Myös projektityöskentelystä on ollut paljon hyötyä myöhemmin työelämässä, hän toteaa.

Opintojen aikana monet yritysten kanssa tehtävät yhteistyöprojektit ja toimeksiannot ovat jääneet myös Kumpulan mieleen, sillä ne vastaavat hyvin sitä, mitä työelämässä tulee vastaan.

Kumpulan neuvo, ravintola- alaa ja Haagan kampusta harkitseville, on keskittyä myös niihin ”ei niin kiinnostaviin opintojaksoihin”, sillä ne ovat monesti niitä, joista työelämässä on eniten hyötyä. Hän korostaa myös verkostoitumisen tärkeyttä.

- Maailma on pieni, aina tulee niitä ihmisiä vastaan uudelleen, kun sä tunnetkin sen kaverin jostakin, vaikka Haaga-Helian kautta, niin se on valmiiksi iso etu, Kumpula kertoo.

Parasta nykyisessä työssä monipuolisuus ja oman tiimin johtaminen

Kumpulan mukaan parasta hänen nykyisessä työssään ovat monipuolinen työnkuva ja oman työtiimin johtaminen. Työtehtävät vaihtelevat laidasta laitaan, päivät ovat vaihtelevia.

- Oman tiimin johtamisessa on parasta, kun pääsee näkemään yksilöiden ja ryhmän kehittymisen sekä kokemaan onnistumiset ja vastoinkäymiset yhdessä. Kiireessä pääsee testaamaan omia ja työtiimin rajoja: paineessa oppii hyvin uutta. Varsinkin kiirepäivien jälkeen tulee hyvä olo, kun taas on yksi päivä takana. Vaikka kuinka kiire olikin, niin yhdessä siitä selviydyttiin. Se on palkitseva tunne, tuollaiset pienetkin asiat, hän toteaa.

Omassa työssään Kumpula tarvitsee henkilöstöjohtamista, ihmissuhde- ja esimiestaitoja, ohjausosaamista sekä organisointi- ja paineensietokykyä. Toimistotyöt, tiskaaminen ja menusuunnittelu ovat kaikki tavallaan yhtä tärkeitä. Työssään Kumpula pääsee tekemään myös numerojohtamista, kustannustehokkuutta, budjetin laatimista ja myynninseurantaa.

Tulevaisuudessa jatko-opintoja ja mahdollisesti yrittäjyyttä

Tulevaisuuden osalta Kumpulan suunnitelma on siirtyä jossakin vaiheessa vastuullisempiin tehtäviin, esimerkiksi keittiöpäällikkö voisi olla seuraava askel. Kumpula ei myöskään pidä yrittäjyyttä mahdottomana valintana, sopivan elämäntilanteen ja tilaisuuden sattuessa kohdalle, ehkä yksin tai yrityskumppanin kanssa.

- Tavoitteenani on kehittyä ensin kokemuksen kautta osaavammaksi esimieheksi. On hyvä nähdä erilaisia asioita ja keittiöitä, myös eri kulttuurien tapoja toimia, sillä ei ole olemassa yhtä oikeata tapaa tai yhtä oikeanlaista keittiötä, hän summaa.

Yhtenä mahdollisuutena on suorittaa ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja mahdollisesti ammatillisen opettajan opinnot. Myös mentorina toimiminen kiinnostaisi Kumpulaa, sillä siinä työssä hän pääsisi neuvomaan, ohjaamaan ja auttamaan nuorempiaan ravintola-alalle.

Lue lisää Ruokatuotannon johtamisen koulutuksesta