Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus, tradenomi (AMK) | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Olet täällä

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus, tradenomi (AMK)

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus, tradenomi (AMK)

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin kaksikielinen koulutus antaa sinulle monipuoliset taidot työelämään. Opit suunnittelemaan, tuottamaan ja kehittämään laadukkaita, kohderyhmää puhuttelevia mainos- ja markkinointikampanjoita. Pääset luomaan esimerkiksi verkkosivuja, videoita, graafisia ohjeistuksia, esitteitä ja sisältömarkkinointia sosiaalisen median eri kanaviin.

Sinulla on valmiudet työskennellä esimerkiksi visuaalisen markkinoinnin ja myyntityön asiantuntijana sekä yrittäjänä. Sinulta luonnistuu työnteko molemmilla kotimaisilla kielillä, sillä osa opetuksesta käydään ruotsiksi.

Sinulle kehittyy laaja liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen. Osaat toimia asiakaslähtöisesti, ja ymmärrät tuloksellisen myyntityön vaatimukset sekä osaat soveltaa niitä käytännössä.

Opiskelet käytännönläheisesti, yhteistyössä yritysten kanssa. Osaat verkostoitua ja työskennellä tehokkaasti erilaisissa tiimeissä. Opetuksessa korostetaan tutkivaa ja kehittävää otetta.

 

Den tvåspråkiga utbildningen i försäljning och visuell marknadsföring ger dig mångsidiga kunskaper för arbetslivet. Du lär dig planera, producera och utveckla högklassiga reklam- och marknadsföringskampanjer som tilltalar målgruppen. Du kan skapa till exempel webbsidor, videor, grafiska instruktioner, broschyrer och material till innehållsmarknadsföring i sociala mediers olika kanaler.

Du får färdigheter att exempelvis jobba som expert inom visuell marknadsföring och försäljningsarbete samt som företagare. Du klarar av att jobba på båda inhemska språken eftersom du erhållit en del av undervisningen på svenska.

Du inhämtar omfattande kunskaper i affärsverksamhet och företagande. Du kan agera med kunden i fokus, förstår kraven som ställs på resultatinriktat försäljningsarbete samt kan tillämpa dessa i praktiken.

Dina studier fokuserar på praktiska tillämpningar, ofta i samarbete med företag. Du kan bilda nätverk och arbeta effektivt i olika typer av team. Undervisningen bygger till största delen på forskande och utvecklande inlärning.

Kevään 2019 yhteishaku päivätoteutukseen

Kampus: Porvoo

 

 

 

”Utbildningsprogrammet Försäljning och visuell marknadsföring vid Haaga-Helia har gett mig väldigt goda förutsättningar att lyckas i arbetslivet. I mitt nuvarande vardagliga arbete har jag kunnat utnyttja massor av kunskaper som jag lärde mig i skolan. Ett bra exempel på detta är de grafiska ritprogrammen (InDesign, Photoshop) som jag dagligen använder på jobbet för att utforma marknadsföringsmaterial.

Varje läsår gjorde vi ett större projekt för ett företag som alltså var vår uppdragsgivare. Projekten var mångsidiga, ibland fick vi planera marknadsföringsmaterial och -kampanjer, ibland ordnade vi evenemang eller gjorde marknadsanalyser. Projekterfarenheterna och alla de färdigheter jag inhämtade har hjälpt mig att genomföra större projekt nu i arbetslivet.

De tvåspråkiga (finska-svenska) studierna i utbildningsprogrammet Försäljning och visuell marknadsföring bjöd självklart på sina egna utmaningar, men idag har jag också mycket bättre kunskaper i svenska språket än jag hade när jag började studierna vid Haaga-Helia. Jag är stolt över mig själv hur väl jag genomförde mina studier både på Borgå Campus och under min utbytesperiod i Sverige.”

Elina Vaarala

Kundansvarig/Asiakasvastaava

Saga Care Finland Oy

Näin homma etenee

Tutustu tarjontaan
www.haaga-helia.fi

Hae hakuaikana

Osallistu valintakokeeseen

Tulokset julkaistaan

Ota opiskelupaikka vastaan

Koulutus alkaa