Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, liikunnanohjaaja (AMK) | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Olet täällä

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, liikunnanohjaaja (AMK)

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, liikunnanohjaaja (AMK)

Liikunnanohjaaja voi toimia julkishallinnossa, kansalaisjärjestöissä tai yksityissektorilla. Työ voi sisältää hallinnollisia tehtäviä, kuten suunnittelua, markkinointia, organisointia ja johtamista. Liikunnanohjaaja voi työskennellä monipuolisissa ohjaus-, koulutus- ja valmennustehtävissä ja toimia myös yrittäjänä. Työn tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja erilaisten asioiden ja toimintojen kehittäminen.

Opinnot koostuvat liikunta-alan työelämätaidoista, pedagogiikasta, johtamisesta, palvelusta, myynnistä ja yrittäjyydestä ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta, mitkä kytketään läheisesti oppimista edistäviin työelämäprojekteihin. Oppimista tuetaan tutkivan ja kehittävän työotteen mukaisella opiskelulla. Suuntautumisopinnoissa syvennytään kilpa- ja huippu-urheilun, kunto- ja terveysliikunnan tai liikuntapalveluiden toimintaympäristöjen mukaisen ammattitaidon kehittämiseen. Näissä toiminta­ympäristöissä osaamista voidaan syventää myös soveltavan liikunnan näkökulmasta.

Kevään 2019 yhteishaku

Toimipiste: Vierumäki

  • tutkintonimike: liikunnanohjaaja (AMK), laajuus 210 op
  • hakuaika: 20.3. - 3.4.2019 klo 15.00
  • hakutiedot ja sähköinen hakemus Opintopolusta (julkaistaan myöhemmin)
  • valintakoekutsut: esivalintakokeeseen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman kutsua. Esivalintakokeen järjestämisestä ja pisteytyksestä voit lukea lisää seuraavan linkin kautta http://soteli.metropolia.fi/. Lähetämme varsinaiseen valintakokeeseen valintakoekutsun sähköpostilla hakulomakkeella antamaasi osoitteeseen. Lisätietoa varsinaisesta valintakokeesta löydät Opintopolusta ja Haaga-Helian verkkosivuilta keväällä 2019.
  • valintakoe: esivalintakoe on 24.4.2019 ja varsinainen valintakoe on 3.6.-7.6.2019
  • hakutiedot Opintopolussa
  • koulutus alkaa elokuussa 2019
  • hakutilasto

Yhteishaussa ei ole erikseen hakua päivä- ja monimuotototeutuksiin. Hakijat hakevat samaan hakukohteeseen ja opiskelijan mahdollinen sijoittuminen päivä- tai monimuotokoulutukseen tapahtuu opintojen alkaessa opinto-ohjelman henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Tältä sivulta löydät ammattikorkeakouluissa tarjottavat liikunnan hakukohteet.

Näin homma etenee

Tutustu tarjontaan
www.haaga-helia.fi

Hae hakuaikana

Osallistu valintakokeeseen

Tulokset julkaistaan

Ota opiskelupaikka vastaan

Koulutus alkaa