Olet täällä

Hotelli-ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus, restonomi (amk), Helsinki

Hotelli-ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus, restonomi (amk), Helsinki

Restonomi on matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiantuntija. 

Hotelli-ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutuksessa opiskelija muodostaa itselleen käsityksen hotelli- ja ravintola-alan eri sektoreiden liikkeenjohdossa vaadittavasta asiakaskeskeisestä ja tuloksellisesta toiminnasta. Hän osaa soveltaa oppimaansa alan yritysten ja muiden yhteisöjen kehittämiseksi. Opiskelija kasvaa opintojensa aikana laaja-alaiseen ammatilliseen ajatteluun ja loogiseen työskentelyyn kykeneväksi osaajaksi.

Koulutus profiloituu vaativien ja monipuolisten liikkeenjohdollisten kompetenssien tuottamiseen. Liikkeenjohdollisuus näkyy erikoistumisalan opintojen lisäksi etenkin johtamisen, juridiikan, markkinoinnin, laskentatoimen ja yrittäjyyden opinnoissa. Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa konkretisoituu projektitöinä, työharjoitteluina ja yritysvierailuina sekä opinnäytetyössä.

Tutkinto yhdistettynä työkokemukseen antaa restonomille valmiudet toimia palvelualan, erityisesti hotelli- ja ravintolayritysten ja alan sidosryhmien esimies-, asiantuntija-, suunnittelu-, opetus-, myynti ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Opinnot toteutetaan joko päivä- tai monimuoto-opiskeluna. Päiväopiskelussa (nuorten yhteishaku) opiskelu on päätoimista kun taas monimuoto-opiskelussa (aikuisyhteishaku) osa opiskelusta tapahtuu lähipäivien aikana (3–5 päivää kuukausittain) sekä itsenäisenä opiskeluna.

Tutkinto: Restonomi (AMK), laajuus 210 op

Koulutusohjelma: Hotelli-ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus
Toimipiste: Haaga  
Opiskelumuoto: päivätoteutus tai monimuotototeutus
Valmistuneiden nimikkeitä: myyntipäällikkö, ravintolapäällikkö, hotellin vastaanottopäällikkö, yrittäjä

Kevään 2021 yhteishaku

Näin homma etenee

Tutustu tarjontaan
www.haaga-helia.fi

Hae hakuaikana

Osallistu valintakokeeseen

Tulokset julkaistaan

Ota opiskelupaikka vastaan

Koulutus alkaa