Olet täällä

Julkaisut

Julkaisut

Haaga-Helian julkaisuja voi hakea myös täältä

Kotila Hannu & Vanhanen-Nuutinen Liisa. Työn ja oppimisen liitto : Toteemi Hankkeen uusia innovaatioita. Haaga-Helian julkaisut, 2019.

Isacsson Annica, Raatikainen Eija & Ekström Maria. Tuhannet tunteet – opiskelijoiden tunnekokemukset korkeakoulussa. Haaga-Helian julkaisut, 2019.

Mäki Kimmo, Vanhanen-Nuutinen Liisa, Mielityinen Sampo & Hakamäki Sami-Pekka. Kiviä ja keitaita II – ammattikorkeakoulutyö muutoksessa. Haaga-Helian julkaisut, 2019.

Kotila Hannu, Ammatilliseksi opettajaksi. Haaga-Helian julkaisut, 2019.

Laukia Jari, Isacsson Annica & Juutilainen Päivi-Katriina. Formación professional con un tonque Finlandés. Haaga-Helian julkaisut, 2018.

Annica Isacsson & Helinä Melkas (edit.). Mobile Learning and Frugal Innovation for emerging markets.- Vocational education and training in Finland. HAAGA-HELIA 2018.

Eija Honkanen & Leena Nuutila (toim.). Ammatillisia opintoja yksilöllisesti. Kokemuksia ohjauksesta ja ammattilaisten yhteistyöstä.- Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018

Laukia, J., Isacsson, A. & Juutilainen, P-K. (toim.) Vocational education with a Finnish touch. Haaga-Helian julkaisut 2017.

Heinilä, H., Uronen I. & Potinkara H. Osaamisperusteisuuden moninaiset todellisuudet – Ammatillisen koulutuksen muutoksen vaikutukset ammatillisen opettajan työhön. Haaga-Helian julkaisut 2017.

Mäki, K., Moisio, A. & Aura, P. (toim.) Kolme kulmaa opinnollistamiseen – Opas opinnollistamisen ratkaisuista, työkaluista ja vinkeistä. Haaga-Helian julkaisut 2017.

Kimmo Mäki, Hannu Kotila & Liisa Vanhanen-Nuutinen (toim.). AMK-Maisteri – työelämän moniosaaja- Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017

Päivi-Katrina Juutilainen &Tuovi Soisalon-Soininen. Ohjaus Haaga-Heliassa - AVAA OVET TYÖELÄMÄÄN : Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ohjausprosessit. Haaga-Helian julkaisut, 2016

Hannu Kotila, Kimmo Mäki, Liisa Vanhanen-Nuutinen, Anu Moisio, Alisa Pettersson & Pirjo Aura. Opi työssä : uusia toimintamalleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen. Haaga-Helian julkaisut, 2016.

Jari Laukia, Annica Isacsson, Kimmo Mäki ja Marianne Teräs (toim.) Katu-uskottava ammatillinen koulutus - Uusia ratkaisuja oppimiseen - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015

Hannu Kotila & Kimmo Mäki (toim.). 21 tapaa tehostaa korkeakouluopintoja - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015

Kimmo Mäki, Liisa Vanhanen-Nuutinen, Tomi Guttorm, Ritva Mäntylä, Antero Stendlund & Kirsi Weismann (toim.) Opettajankoulutuksen Osaaminen - Ammatillisen opettajankouluttajan työn tulevaisuus 2025 (pdf-julkaisu), 2015

Päivi-Katriina Juutilainen, Heikki Pasanen ja Merja Alanko-Turunen (toim.). Arvokas ohjaus - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2014

Hannu Kotila, Kimmo Mäki. Toimiva oppimisympäristö : opas kehittelyyn ja arviointiin - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2014

Aaltonen, K., Isacsson, A., Laukia J., Vanhanen-Nuutinen L. PRACTICAL SKILLS, EDUCATION AND DEVELOPMENT – Vocational education and training in Finland. HAAGA-HELIA 2013.

Vanhanen-Nuutinen,L.,Mäki,K., Töytäri, A.,Ilves,V.,& Farin, V. KIVIÄ JA KEITAITA - ammattikorkeakoulutyö muutoksessa. Tutkimuksia 1/2013. ISBN 978-952-6619-28-6

Kotila, H., Mäki, K.(toim.) AMMATTIKORKEAKOULUPEDAGOGIIKKA 2. Edita. 2012.

Heiskanen, N. NÄYTTÖTUTKINTOMESTARIN MONET HATUT–Näyttötutkintojärjestelmän eri toimijoiden puheenvuoroja kentältä. Puheenvuoroja 4/2012 ISBN 978-952-6619-08-8

Heinilä,H.,Nuutila,L., Rautiainen,S., ja Mertala,J. KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ – Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa
Puheenvuoroja 3/2012 ISBN 978-952-6619-02-6

Kortetjärvi-Nurmi, S (toim.) Opettajan ammattiin ja ammatin opettajaksi. HAAGA-HELIA Ammatillisen opettajakorkeakoulun historiikki. Erillisjulkaisu.

Manninen, N. Soveltuvuuden arvioinnin suuntia - opiskelijavalinta ammatillisissa opettajaopinnoissa. Kehittämisraportteja 3/2010. ISBN 978-952-5685-86-2 (nid.)

Mäki, K & Saranpää, M. Paradokseja ja tulkintafoorumeita - johtamistoimintaa ammattikorkeakoulussa. Kehittämisraportteja 1/2010. 978-952-5685-74-9

Nuutila, L. Yhdessä enemmän - näkökulmia ammatillisen erityisopetuksen verkko-opetukseen ja -ohjaukseen. Puheenvuoroja 4/2010. ISBN 978-952-5685-84-8

Ihanainen, P. Ammatillinen verkkopedagogiikka - teoreettisia ja käytännöllisiä lähtökohtia. Puheenvuoroja 3/2010. ISBN 978-952-5685-76-3

Peisa, S. Oppimista työelämän kanssa - käsityksiä ja käytäntöjä. Puheenvuoroja 2/2010. ISBN 978-952-5685-65-7

Lambert, P & Vanhanen-Nuutinen, L (toim) Hankekirjoittaminen. Välineitä hanketoimintaan ja opinnäytetyöhön. HH Tutkimuksia 1 /2010.ISBN 978-952-5685-63-3

Jaakkola R & Haltia P (toim) Osaaminen esiin. Näkökulmia tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Puheenvuoroja 5/2009 ISBN 978-952-5685-61-9

Ihanainen, P (toim) Puolipilvistä ja kirkastuvaa. Ammatillisen verkkopedagogiikan kehittäminen. HH kehittämisraportteja 5 /2009. ISBN 978-952-5685-56-5

Töytäri-Nyrhinen, A (toim) Suunnannäyttäjiä – uusia avauksia ammattikorkeakouluopettajien työhön. HH Kehittämisraportteja 4 / 2009. ISBN 978-952-5685-55-8

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. OSAAMISEN TUNNISTAMINEN - työkirja ammattikorkeakouluille. ISBN 978-952-5685-58-9 (nid.)

Manninen Niina. Student Perspectives on Vocational Teacher Education in the English Program - With an Epilogue on the Counselors´Perspective by Leena Härkäpää & Riitta Larna. HAAGA-HELIA Discussion 3/2009. Vocational Teacher Education.

Auvinen Pekka & Kotila Hannu. Tie vastuulliseen johtajuuteen – Palveluliiketoiminnan koulutusohjelman arviointi. HAAGA-HELIA puheenvuoroja 7/2008. Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Torvinen Liisa & Valkama Hannu. Yksivuotinen puntarissa - Kehittävää arviointia opettajankoulutuksen arjessa.HAAGA-HELIA puheenvuoroja 5/2008. Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Kotila Hannu & Kevin Gore (Eds.). The Changing role of the teacher. HAAGA-HELIA discussion 4/2008. School of Vocational Teacher Education.

Töytäri-Nyrhinen Aija (toim.). Tanssii ammattikorkeakoulujen kanssa - Opettajuuden kehittämistä yhdessä. HAAGA-HELIA puheenvuoroja 3/2008. Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Saranpää Mika. Ohjaajan hätävarana. Osaamisen tunnistamisen ja työstä oppimisen ohjaamisen työkaluja ammattikorkeakoulututkintojen tekijöille. HAAGA-HELIA kehittämisraportteja 3/2007. Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Kortet Milka. DOPIN -opiskelijoiden kokemuksia osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. HAAGA-HELIA puheenvuoroja 2007, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Lataa tästä.

Kotila Hannu & Auvinen Pekka. HAAGAN RESTONOMIKOULUTUKSEN opetussuunnitelmien arviointi. HAAGA-HELIA puheenvuoroja 2007, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Spets Anne. HANKETYÖPAJA opettajankoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyön rakentajana. HAAGA-HELIA tutkimuksia 2007, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.