Olet täällä

FASILITOINTIKOULUTUS

FASILITOINTIKOULUTUS

FASILITOINTIKOULUTUS

Asiantuntijatyö muuttuvassa ja kehittyvässä organisaatiossa edellyttää taitoa ohjata muutosprosesseja, löytää yhdessä toimivia ratkaisuja ja kykyä hyödyntää ryhmäprosessia. Asiantuntijoilta odotetaan yhä enemmän ohjauksellista otetta ja taitoa saada muut innostumaan ja osallistumaan yhteiseen toimintaan. Fasilitointikoulutus tarjoaa asiantuntijalle välineitä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja toimivan fasilitoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

KOHDERYHMÄ

  • Asiantuntijat, jotka ohjaavat muutosprosesseja ja kehittämistyötä organisaatiossa
  • Kouluttajat, jotka haluavat kehittää omaa koulutusta osallistavaan ja asiakaslähtöisempään toimintatapaan

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

Koulutuksen tavoitteena on asiantuntijoiden fasilitointitaitojen kehittäminen, oman fasilitaattori-identiteetin vahvistaminen ja fasilitointiprosessin syvempi ymmärrys. Fasilitointikoulutus tarjoaa asiantuntijalle välineitä toimivan fasilitointitilaisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen, sekä erilaisten aktivointi- ja osallistamismenetelmien käyttämiseen.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

•    Toimivan fasilitointikoulutuksen suunnittelu ja toteutus
•    Omien vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittäminen fasilitaattorina
•    Aktivoivien ja osallistavien fasilitointimenetelmien oppiminen
•    Tavoitteiden mukaisten fasilitointimenetelmien valitseminen
•    Jatkuvan kehittymisen varmistaminen fasilitaattorina

 

Koulutus voidaan toteuttaa organisaatiokohtaisesti, jolloin koulutuksen sisältö, toteutus ja aikataulu suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa.
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu tekee tarjouksen yhdessä suunnitellun toteutuksen perusteella.

 

YHTEYSTIEDOT

Jutta Paukkonen, täydennyskoulutuksen päällikkö, jutta.paukkonen@haaga-helia.fi,
puh. 040 488 7003.