Olet täällä

Neuvottelukunta

Neuvottelukunta

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa toimii neuvottelukunta, jonka tehtävänä on kehittää opettajankoulutusta, täydennyskoulutusta ja TKI- työtä sekä valmistella opettajankoulutusta koskevia asioita ammattikorkeakoulun hallitukselle. Neuvottelukunta on myös yksi kanava yhteydenpitoon opettajakorkeakoulun sidosryhmien kanssa.
 
Ammatillisen opettajakorkeakoulun neuvottelukunnassa on puheenjohtajan lisäksi 14 jäsentä. Jäsenet edustavat elinkeinoelämää, koulutuksen järjestäjiä, oppilaitoksia ja opettajakorkeakoulua.
 
Neuvottelukunnan yksi jäsen edustaa opiskelijoita. Varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Opiskelijajäsenten toimikausi on 1.8.2019 - 31.7.2020.  Neuvottelukunta kokoontuu 4-5- kertaa vuodessa.

Neuvottelukunnan jäsenet:

Työelämän edustajat:
Neuvottelukunnan puheenjohtaja, Sari Gustafsson, sivistysjohtaja, Porvoon kaupunki
Veli-Matti Lamppu, toimitusjohtaja, AMKE ry
Katri Ojasalo, vararehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu                    
Leila Pehkonen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Maria Sarkkinen, rehtori, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Minna Ström, kehittämisjohtaja, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, johtaja, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
Marja Vartiainen, koulutusasioiden asiantuntija, Suomen Yrittäjät
Antti Virtanen, kuntayhtymäjohtaja, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

Opiskelijoiden edustajat:
Pia Jääskeläinen
Markus Tuovinen (varajäsen)

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillisen opettajakorkeakoulun edustajat:

Opettajajäsenet:
Liisa Vanhanen-Nuutinen, yliopettaja, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Petja Sairanen, lehtori, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu (varajäsen)

Johdon edustajat:
Jari Laukia, johtaja, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Mika Saranpää, koulutuspäällikkö, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Neuvottelukunnan sihteeri, Karin Nieminen, johdon assistentti, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu