Olet täällä

Ammatillinen opettajankoulutus

Ammatillinen opettajankoulutus

Opettajankoulutusohjelma:

Ammatillinen opettajankoulutus antaa pedagogisen kelpoisuuden opettajan tehtävään. Opinnot suoritettuasi sinulla on pedagoginen kelpoisuus ja olet oikeutettu käyttämään virallista nimikettä AmO, ammatillinen opettaja.

Aloituspaikat: 300

Ohjelman laajuus ja kesto:

60 opintopistettä, n. 12-18 kk, osa-aikainen

Opiskelumuodot:

Monimuoto-opiskelu, tutustu opiskelumuotoihin

Lähipäivien aikataulut:

Linkki aikatauluun

Opetussuunnitelma:

Linkki opetussuunnitelmaan/ kehittymisohjelmaan  

Opinnoista:

Ammatillinen opettaja tarvitsee ammatti- ja työelämäosaamisen lisäksi ammattipedagogista osaamista. Ammattipedagoginen osaaminen koostuu kolmesta osa-alueesta: yhteiskunnallisesti aktiivinen opettaja, ohjaava opettaja sekä kehittävä ja eettisesti toimiva opettaja.

Osaamisen saavuttamiseksi laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (HEKS). Sen avulla tunnistetaan ja tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opiskelijan kehityspolku. HEKS kehittyy ja tarkentuu koko opettajaopintojen ajan.

Opintojen aikana mm. tutkitaan ammattikasvatuksen ja -koulutuksen kenttiä sekä reflektoidaan omaa ja vertaisten toimintaa. Opintojen aikana työskennellään itsenäisesti ja erilaisissa ryhmissä. Opetus- ja ohjausharjoittelussa osaamista päästään kehittämään käytännössä.

Aiemmin suoritetuista yliopistollisista kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja ammattikasvatuksen perusopinnot sekä muista pedagogisista kokonaisuuksista, esim. taiko, yoop (25 op/ 15 ov) hyväksiluetaan opettajan pedagogisiin opintoihin 15 opintopistettä.

Kustannukset: Koulutusohjelma on maksuton, mutta mahdollisia kuluja voi tulla oppimateriaaleista.

Kansainvälistyminen:

Opiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon ja opetusharjoitteluun.

Työelämäyhteistyö:

Ammatillisissa opettajaopinnoissa tutkitaan ja kehitetään oppimista, ohjausta ja opettamista valituissa työyhteisöissä ja verkostoissa sekä erilaisissa opettajaopiskelijaryhmissä.

Opintososiaaliset edut: Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot ovat osa-aikaisesti suoritettavia opintoja. Opintososiaaliset edut (esim. matka-alennukset, ateriaedut) eivät koske yleensä opettajaopiskelijoita, koska opinnot eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Poikkeukset selvitetään tapauskohtaisesti Haaga-Helian opintotukilautakunnassa, opintotuki(at)haaga-helia.fi.

Hakukelpoisuus:

Ammatillisten opintojen opettajaksi aikovalla hakijalla tulee useimmissa tapauksissa olla soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä. Sosiaali- ja terveysalaa edustavalla hakijalla tulee olla em. poiketen joko soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään kolme vuotta alan työkokemusta tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja vähintään viisi vuotta alan työkokemusta. Yhteisten opintojen opettajaksi aikovalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.

Jos korkeakoulututkinto on suoritettu muualla kuin Suomessa, tarvitaan joissakin tapauksissa tutkinnon rinnastamis-/tunnustamispäätös Opetushallitukselta. Rinnastuspäätöstä kannattaa hake hyvissä ajoin ennen hakuaikaa, sillä päätöksen saaminen saattaa kestää kuukausia.

Lisätietoa hakemisesta.

Jatko-opinnot:

Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus
Täydennyskoulutus

Opettajakorkeakoulun opintotoimisto:

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
Opintotoimisto 7. kerros, huone 7201

Maija Kotisilta, puh. 040 488 7395
sähköposti: aokk(at)haaga-helia.fi

Hakuaika ja hakeminen

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 10.–30.1.2018 klo 15.00 osoitteessa opintopolku.fi.

Hakuneuvontaa
Sähköpostitse opehaku(at)haaga-helia.fi
tai puhelimitse 040 488 7520 ja 040 488 7554
 

Uutiset

Uutiset

Vertaismentorointikoulutusta esimiehille ja -naisille
02.11.2017

Vertaismentorointikoulutusta esimiehille ja -naisille

Verme, vertaismentorointi, vertaistyöskentely