Olet täällä

Journalismikoulutus, medianomi (AMK), Helsinki

Journalismikoulutus, medianomi (AMK), Helsinki

Journalismin koulutusohjelmassamme opiskelija saavuttaa toimittajan työssä vaadittavan ammattiosaamisen.

Journalismin koulutuksesta valmistuva medianomi (AMK) osaa työskennellä monikanavaisesti. Hän hallitsee journalistisen tiedonhankinnan ja erilaiset juttutyypit, valokuvauksen ja video- ja radiotyöskentelyn. Hän osaa taiton ja datajournalismin perusteet. Hän käyttää hyvää ja elävää suomen kieltä sekä tuntee mediakentän, vastuunsa toimittajana, viestinnän prosessit sekä talouden ja yhteiskunnan rakenteet.

Journalismin koulutus antaa valmiudet toimia toimittajana myös kansainvälisessä ympäristössä ja luo pohjan myös yrittäjänä toimimiselle. Hanketyöskentely ja journalistiset työelämäprojektit eri media-alan yritysten ammattilaisten kanssa sisältyvät opintoihin mahdollistaen verkostoitumisen jo opintojen aikana.

Opiskeluaika on neljä vuotta.

Tutkintonimike: medianomi (AMK), laajuus 240 op

Koulutusohjelma: Journalismikoulutus 
Toimipiste: Pasila  
Valmistuneiden nimikkeitä: toimittaja, tiedottaja, viestinnän asiantuntija

Kevään 2019 yhteishaku päivätoteutukseen (tutkintoon johtavaa koulutusta)

Opiskelijoidemme kokemuksia journalismin opinnoista

Maahanmuuttajataustaisten toimittajien koulutuskokonaisuus (ei tutkintoon johtava)

Vuoden kestävä koulutuskokonaisuus käynnistyy keväällä 2019. Lisätietoa koulutuksesta.

Näin homma etenee

Tutustu tarjontaan
www.haaga-helia.fi

Hae hakuaikana

Osallistu valintakokeeseen

Tulokset julkaistaan

Ota opiskelupaikka vastaan

Koulutus alkaa