Olet täällä

AMK-tutkinnot

AMK-tutkinnot

AMK-tutkinnot

Haaga-Heliassa voit opiskella liiketalouden, hotelli-, ravintola- ja matkailualan, liikunta-alan, johdon assistenttityön, toimittajatyön tai tietotekniikan asiantuntijaksi. Käytännönläheiset opinnot antavat valmiudet toimia itsenäisesti työelämän erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisissä ympäristöissä.

Tuemme sinua asiantuntijaksi kasvamisessa. Käytettävissäsi on laaja ulkomaisten korkeakoulukumppaneiden verkosto ja opintojen työelämälähtöisyyden ansioista osaamistasi arvostetaan työmarkkinoilla. Koulutuksistamme valmistuneet ovat työllistyneet erinomaisesti.

Tutkinto on mahdollista suorittaa päätoimisena päiväopiskelijana tai työn ohella monimuotototeutuksessa suomen ja englannin kielellä. Tutkinnon laajuus on 210–270 opintopistettä, ja sen suorittamiseen menee noin 3,5–4,5 vuotta.

Koulutusalat

Tradenomi

Tradenomi

Tradenomi on kaupallisen alan asiantuntija, jolla on laaja-alainen ammatillinen osaaminen, hyvät viestintätaidot ja monipuolinen kielitaito.

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutus
Johdon assistenttityön ja kielten koulutus
Liiketalouden koulutus
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus
Myyntityön koulutus
Tietojenkäsittelyn koulutus

Medianomi

Medianomi

Medianomi on viestintäalan asiantuntija, joka voi työskennellä muun muassa joukkotiedotusvälineissä tai kulttuurituotannossa.

Journalismin koulutus

Liikunnanohjaaja

Liikunnanohjaaja

Liikunnanohjaaja on liikunta-alan asiantuntija, joka voi työskennellä monipuolisissa ohjaus-, koulutus- ja valmennustehtävissä.

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus