KiVaTyö – Kielitietoinen ohjaus, valmennus ja työelämä

Kuvituskuva

Koulutuksessa saat tukea maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden valmiuksien, osaamisen ja tuen tarpeiden tunnistamiseen, tuen tarjoamiseen, yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen, ohjaukseen ja opetukseen sekä yhteistyöhön työelämän ja muiden toimijoiden kanssa.

Kielitietoista ohjausta tehostamalla parannetaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisvalmiuksia, osaamista ja työllistymisvalmiuksia. Opetushenkilöstön osaamista vahvistetaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisvalmiuksien kehittämiseen, kielitietoiseen ohjaukseen, erityisen tuen tarpeiden tunnistamiseen ja työllistymisen tukemiseen.

Koulutuksen teemoja

  • Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tuki ja kielitietoinen ohjaus
  • Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja oppimisen tukeminen
  • Heikot oppimisen perustaidot omaavien opiskelijoiden ohjaus ja tuki
  • Työelämälähtöinen ohjaus - tavoitteena työllistyminen
  • Oppimisvalmiuksia tukevat opinnot ja niiden toteuttaminen.

Koulutuksen sisältö

Tutustu kehittymismoduuleihin. Kehitysmoduuleihin päivitetään lisää tietoa kehitysohjelman edetessä.

Kehittymismoduulit

Kouluttajat

Maiju Kangasaho, lehtori
Haaga-Helia Ammatillinen  opettajakorkeakoulu
 maiju.kangasaho@haaga-helia.fi

Annikki Torikka, yliopettaja 
Haaga-Helia Ammatillinen  opettajakorkeakoulu
annikki.torikka@haaga-helia.fi

Marisa Köngäs, erityisopettaja
Mercuria
marisa.kongas@mercuria.fi

Tietoa koulutuksesta

Kohderyhmä: Ammatillinen opetus- ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosjohto.

Toteutustapa: Toteutus on kansallista, koska hankkeen koulutuksiin voi osallistua verkko-opintoina.

Hinta: Koulutus oli OPH:n opetustoimen täydennyskoulutusta ja täten kohderyhmälle maksutonta.

Lisätietoa: Hanke toteutetaan yhdessä Mercurian ja Ammattiopisto Liven kanssa.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
Airi.Granlund@haaga-helia.fi

Tutustu myös muihin koulutuksiimme

Oppijan rinnalla
Täydennyskoulutus OPH
Voimaa vahvuuksista
Täydennyskoulutus OPH
Dipoli – digitaalisia ratkaisuja yhdessä kehittäen
Täydennyskoulutus OPH
Muotokieli
Täydennyskoulutus OPH
Maahanmuuttajataustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI (3 op)
Täydennyskoulutus OPH
Meidän koulu!
Täydennyskoulutus OPH