Kiinnittyminen opiskeluun ja työelämään - selkeyttä moninaisten opiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen

Kiinnittyminen opiskeluun ja työelämään - opettajien täydennyskoulutus

Kaipaatko keinoja moninaisuuden kohtaamiseen sekä mahdollisuuksia kehittää ammattitaitoasi vastaamaan monenlaisten oppijoiden tarpeisiin? Haluaisitko olla mukana kehittämässä laadukasta opetusta ja ohjausta sekä erityistä tukea ja monimuotoista työelämäyhteistyötä?

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämä Kiinnittymineen opiskeluun ja työelämään - selkeyttä moninaisten opiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen-koulutus haastaa opettajat kehittämään uusia, monimuotoiset oppilaat huomioon ottavia käytänteitä, luomaan vaikuttavia käytännön tekoja sekä kieli- ja kulttuuritietoisia toimintamalleja omaan organisaatioon.

Koulutus muodostuu kahdesta 5 opintopisteen laajuisesta koulutusosiosta, jotka ovat:

 • Voimavaralähtöinen opetus ja ohjaus monimuotoisessa oppilaitosyhteisössä
 • Oikeis töis - kohti työelämää.

Osallistuja voi suorittaa molemmat koulutusosiot tai suorittaa yksittäisen osion. 

Tarkemmat tiedot koulutusosioista julkaistaan alla. 

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. 

Kohderyhmä

Kohderyhmänä toimivat ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstö.

Koulutuksen järjestää Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.

Oikeis töis - kohti työelämää (5 op)

Koulutusosion keskeisiä sisältöjä ovat:

 • minäpystyvyys, osaamisidentiteetin tukeminen ja oppimisen ilo
 • opiskelijan identiteetin ja minäpystyvyyden vahvistaminen työyhteisössä
 • voimavaralähtöisen kielitietoisen ja työelämälähtöisen ohjauksen tehostaminen
 • ammatillisen kasvun ja työelämätaitojen tukeminen
 • työllistymistä tehostava työtehtäväkartoitus, rekrytointi- ja perehdytysprosessin kehittäminen
 • työllistymisen tehostaminen
 • yritysten perehdyttämisprosessin kehittäminen yhteistyössä
 • monialaisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet opiskelijan tukena
 • reflektointi ja oman työn kehittäminen.

Koulutus toteutetaan verkossa sisältäen yht. 5 webinaaria, omaa työtä kehittävän työskentelyn, verkossa tapahtuvan ohjauksen sekä ennakkotehtävän. Osallistuja voi suorittaa myös yksittäisen
koulutusosion.

Lisätietoja koulutuksesta

Katja Danska, katja.danska@haaga-helia.fi
Leena Nuutila, leena.nuutila@haaga-helia.fi

 

TIETOA KOULUTUKSESTA

Kohderyhmä: ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstö.

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa.

Koulutukset on mahdollisuus järjestää myös ryhmille räätälöitynä sopimuksen mukaan. Jos olet kiinnostunut räätälöidystä koulutuksesta, ota yhteyttä myyntipäällikkö Jutta Paukkoseen (yhteystiedot alla).

Hinta: koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.

Milloin: keväällä 2024.

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Leena
Nuutila
lehtori
+358 294471358
Leena.Nuutila@haaga-helia.fi
Katja
Danska
lehtori
+358 294471724
Katja.Danska@haaga-helia.fi
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Heli
Koskinen
projektikoordinaattori
+358 294471653
Heli.Koskinen@haaga-helia.fi