Journalismin koulutus, medianomi (AMK)

Kuvituskuva: viestintä ja journalismi

Journalismin koulutuksessa saavutat toimittajan työssä vaadittavan ammattiosaamisen.

Journalismin koulutuksesta valmistuva medianomi (AMK) osaa työskennellä monikanavaisesti. Hän hallitsee journalistisen tiedonhankinnan ja erilaiset juttutyypit, valokuvauksen ja video- ja radiotyöskentelyn. Hän osaa taiton ja datajournalismin perusteet. Hän käyttää hyvää ja elävää suomen kieltä sekä tuntee mediakentän, vastuunsa toimittajana, viestinnän prosessit sekä talouden ja yhteiskunnan rakenteet.

Journalismin koulutus antaa valmiudet toimia toimittajana myös kansainvälisessä ympäristössä ja luo pohjan myös yrittäjänä toimimiselle. Hanketyöskentely ja journalistiset työelämäprojektit eri media-alan yritysten ammattilaisten kanssa sisältyvät opintoihin mahdollistaen verkostoitumisen jo opintojen aikana.

Opiskeluaika on neljä vuotta.

Hakeminen

Kevään 2022 yhteishaku päivätoteutukseen (tutkintoon johtavaa koulutusta)

  • Hakuaika: 16.3.–30.3.2022 klo 15.00.
  • Karsiva etukäteisnäyttötehtävä on ladattava 18.4.2022 klo 15.00 mennessä Opintopolun hakulomakkeelle.
  • Etukäteisnäytön tehtävänanto julkaistaan 1.3.2022 Haaga-Helian verkkosivuilla.
  • Valintakokeeseen kutsutaan 140 hakijaa karsivan etukäteisnäyttötehtävän perusteella. Kutsu valintakokeeseen lähetetään siihen valituille sähköpostitse aikaisintaan 12.5.2022.
  • Valintakoe järjestetään 24.5.2022 Haaga-Helian Pasilan kampuksella. Valintakoekutsussa annetaan tarkat ohjeet valintakoejärjestelyistä. Kokeen osat esitellään tarkemmin Opintopolussa. Valintakokeen ennakkoaineisto on sama kuin etukäteisnäyttötehtävässä.
  • Valintaperusteet Opintopolussa
  • Koulutus alkaa elokuussa 2022.
Medianomi AMK

Laajuus: 240 op

Koulutusohjelma: Journalismikoulutus

Kampus: Pasila

Opiskelu: Päivätoteutus

Valmistuneiden nimikkeitä: toimittaja, tiedottaja, viestinnän asiantuntija

Contact
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi

Opiskelijoidemme kokemuksia journalismin opinnoista

11.01.2021
Alumnitarina
Journalismin koulutuksesta käytännönläheisiä oppeja, työelämäkontakteja ja unelmien toteut...
11.01.2021
Alumnitarina
”Haaga-Heliassa opitaan käytännön tekemisen kautta”
26.08.2020
Alumnitarina
Opinnot auttoivat löytämään oman jutun ja antoivat alkusysäyksen uralle

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Journalismi, avoin amk
Jatkuva oppiminen
Urheilujournalismin erikoistumiskoulutus
Erikoistumiskoulutus | 30 op
Uudistuvan journalismin koulutus, medianomi YAMK
Tutkintokoulutus | 60 op | Yhteishaku