Johtaminen ja esihenkilötyö vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä

Kuvituskuva johtaminen

Lead paragraph

Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen on kriittinen osa organisaation pitkän aikavälin menestystä. Henkilöstön kehittäminen on kilpailuedun luoja ja siksi avainasemassa organisaation tulevaisuuden menestyksen tekijänä.

 Osaamisen kehittämisellä vahvistetaan tulevaisuuden osaamista ja uudistumiskyvykkyyttä. Panostamalla henkilöstön kehitykseen ja koulutukseen investoidaan yrityksen tulevaisuuteen. 

Kouluttautumalla opitaan kehittämään oman tiimin toimintaa ja osaamista, ymmärretään oma rooli työyhteisön kehittäjänä ja työhyvinvoinnin edistäjänä sekä haetaan aktiivisesti ratkaisuja. Koulutus ja uudet opit haastavat organisaatiota muuttumaan. Kun käyttäytyminen muuttuu, saadaan aikaan vaikuttavuutta. 

Osaamiskartoitukset - ensimmäinen askel koulutusta ostaessa

Panostamme Haaga-Heliassa yritysten ja organisaatioiden osaamisen kehittämisen eri vaiheisiin. Olemme mukana jo osaamisen nykytilan analysointivaiheessa selvittäessämme, missä on suurimmat osaamisvajeet. Kartoituksen avulla saadaan selville, mitä koulutusta olisi hankittava, jotta strategian asettamat tavoitteet täyttyvät. Ja ennen kaikkea, keitä erityisesti pitäisi kouluttaa.

Itse kartoitusten lisäksi Haaga-Helia järjestää maksuttomia osaamiskartoituksia koskevia webinaareja.

Ilmoittaudu mukaan

Haaga-Heliasta voi tilata sähköisesti toteutettavan myynnin, markkinoinnin tai  lähiesihenkilötyön osaamiskartoituksen.

Olemme myös apuna osaamiskartoituksiin liittyvissä muissa kysymyksissä. Ota yhteyttä, niin keskustellaan tilanteestanne: asiakaspalvelu@haaga-helia.fi  

Koulutuksia juuri sinun tarpeisiisi

Organisaatioilla on usein erilaisia johtajuuteen ja esihenkilötyöhön liittyviä kehittämistarpeita. Sen vuoksi tarjoamme johtajuuden ja esihenkilötyön eri vaiheisiin sopivia koulutuksia ja valmennuksia. Koulutukset soveltuvat yksittäisille henkilöille, mutta ne voidaan myös toteuttaa räätälöityinä yritystoteutuksin.

Uuden esihenkilön työkalupakki

Uusille esihenkilöille tarjoamme työkalupakkia; millä välineillä ja keinoilla uusi esihenkilö onnistuu tehtävässään.

Tutustu koulutukseen

Perehdyttäjä ja sisäinen kouluttaja

Perehdyttäminen ei ole organisaatioissa juurikaan keskitetty tietyille henkilöille, vaan sitä joutuu tekemään useammat henkilöt roolista riippumatta. Haaga-Helian koulutuksessa käydään läpi perehdytysprosesseja, tuotetaan vuorovaikutusharjoituksia, suunnitellaan tilaisuuksia, perehdytään oppimisprosessiin sekä tarkastellaan motivaatioita ja asenteita. 

Tutustu koulutukseen

HR-koulutus strategiasta käytäntöön

HR-koulutuksessa strategiasta käytäntöön pääsee pohtimaan strategian toteuttamista henkilöstön ja yrityskulttuurin näkökulmasta. Koulutuksessa saa eväitä oman organisaation HR-toimintojen kehittämiseen.

Tutustu koulutukseen

Lähiesihenkilötyön johtamisen osaamiskartoitus

Haaga-Heliasta voi tilata sähköisesti toteutettavan myynnin tai markkinoinnin osaamiskartoituksen.

Tutustu koulutukseen

Hallintotyön kehittäminen

Kehitä organisaatiosi assistenttien ammattitaitoa, työprosesseja ja työnjakoa Haaga-Helian räätälöidyn valmennuksen avulla.

Tutustu koulutukseen