Jatkuvaa oppimista osaamismerkein – JOO

Kuvituskuva: Joo-hanke

Jatkuvaa oppimista ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaamismerkkien avulla. Valmennus, jossa osallistujaa tuettiin osaamismerkkien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 

JOO-hanke toteutettiin 2020-2021. Se tarjosi kolme valmennusosiota, joissa perehdyttiin osaamismerkein ohjatun oppimisen ja osaamisen kehittämisen maailmaan oppilaitosten, opettajien, opiskelijoiden ja HR:n näkökulmasta. Mitä osaamismerkit ovat, miten niitä luodaan ja hyödynnetään jatkuvan oppimisen tukemisessa, ammatillisten opiskelijoiden ohjauksessa ja henkilöstön kehittämisessä?

Hankekokonaisuuteen kuului kolme valmennusosiota. Osallistua pysyi osallistumaan kehittämistarpeidensa mukaisesti yksittäiseen tai useampaan osioon.

I Kohti digitaalisia osaamismerkkejä

Valmennusosio sisälsi kuusi verkkotallennetta (1 tunti/tallenne), jotka oli tuotettu yhteistyössä ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja Yrkesakademin i Österbottenin kanssa. Tallenteiden teemat ovat:

  1. Innostu osaamismerkeistä: mitä ovat digitaaliset osaamismerkit? Orientaatio osaamismerkkeihin ja erilaisten merkkien tunnistukseen (esim. osallistumismerkki, seminaarimerkki, osaamisen osoittamiseen perustuva jne.). Lisäksi käsitellään lyhyesti terminologiaa ja järjestelmää, esim. mikä on OBF ja OBF. Webinaarin tuottaja: TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
  2. Tule ja aloita yhteisöllinen osaamismerkkien suunnittelu. Webinaarissa käsitellään osaamismerkkikonseptin lähtökohtia oppilaitostasolla sekä osaamismerkkien suunnittelua. Miten muotoillaan yhteiset pelisäännöt osaamismerkkien käyttöönottoon? Miten kuvataan osaamismerkkiin osaamistavoitteet, arviointikriteerit ja osaamisen osoittamisen tavat? Miten ohjataan yhteisöllistä suunnitteluprosessia? Webinaarin tuottaja: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
  3. Osaamismerkkien ja osaamismerkkikonstellaatioiden hyödyntäminen. Webinaarissa kerrotaan esimerkkien avulla millaisia tekijöitä kannattaa huomioida osaamismerkkikonstellaation rakentamisessa. Webinaarin tuottaja: Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu.
  4. Kehity ketterästi: osaamismerkit opettajan jatkuvan oppimisen tukena. Opettajan jatkuvaa osaamisen kehittämistä varten on kehitetty digitaalista ja pedagogista osaamista kehittäviä osaamismerkistöjä. Esittelyssä on kaksi casea: Oppiminen Online ja oppilaitoksen (HAMK) opetushenkilöstölle laadittu osaamismerkistö. Webinaarin tuottaja: HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
  5. Osaamismerkit ja osaamisen kehittäminen. Miksi osaamisesta on niin vaikea puhua? Osaamismerkit osaamispuheen perustana. Webinaarin tuottaja: JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
  6. Yrkeslärarens kompetensmärken – Vad är det, hur skapar jag, hur drar jag nytta av dem? En sammanfattning på svenska om kompetensmärken som stöd för fortsatt lärande och utveckling. Webinaarin tuottaja: YA.

Verkkotallenteet antoivat ideoita oman osaamisesi uudistamiseen osaamismerkkien avulla sekä näkökulmia osaamismerkkien hyödyntämiseen työyhteisössäsi ja opetuksessasi. 

Koulutuksesta pystyi hakemaan osaamismerkin.

II Profiloi osaamistasi osaamismerkein

Koulutuksessa osallistuja pystyi osoittamaan ja kehittämään osaamistaan valtakunnallisen ammatillisen opettajan osaamismerkistön teemojen mukaan ja sai omakohtaisen kokemuksen osaamismerkkien suorittamisesta.

Monimuotokoulutus sisälsi lähiopetusta 1-3 pv, itsenäistä ja ohjattua työskentelyä.

Osaamisen osoittamiseksi osallistuja reflektoi, kokosi ja jäsensi aiheeseen liittyvän aineiston omasta työstään.

III Osaamismerkein ohjattua oppimista

Valmennuksessa perehdytyiin osaamismerkein ohjautuvan oppimisen malliin ja harjoiteltiin osaamismerkkien suunnittelua (osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien laatiminen, osaamisen osoittamisen tapojen suunnittelu) ja mallintamista tutkinnon osiin tai vastaaviin kokonaisuuksiin. Kehittelimme yhdessä uusia tapoja osaamismerkkien käyttöön.
Osallistuja pääsi kokeilemaan osaamismerkkitehtaassa, miten osaamismerkein ohjautuva oppimisprosessi voitiin rakentaa, osaamista tunnistaa ja tunnustaa. Lisäksi suunniteltiin, miten opiskelijat perehdytetään osaamismerkein ohjattuun oppimiseen ja osaamisen osoittamiseen. 

Tietoa koulutuksesta

Milloin: 2020-21

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstö

Hinta: Koulutus oli OPH:n opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi
Kouluttajat
Pia
Kiikeri
lehtori
+358 294471190
Pia.Kiikeri@haaga-helia.fi
Petja
Sairanen
lehtori
+358 294471225
Petja.Sairanen@haaga-helia.fi