Jatkuvaa oppimista osaamismerkein – JOO

Kuvituskuva: Joo-hanke

Jatkuvaa oppimista ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaamismerkkien avulla. Valmennus, jossa osallistujaa tuettiin osaamismerkkien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 

JOO-hanke tarjosi kolme valmennusosiota, joissa perehdyttiin osaamismerkein ohjatun oppimisen ja osaamisen kehittämisen maailmaan oppilaitosten, opettajien, opiskelijoiden ja HR:n näkökulmasta. Mitä osaamismerkit ovat, miten niitä luodaan ja hyödynnetään jatkuvan oppimisen tukemisessa, ammatillisten opiskelijoiden ohjauksessa ja henkilöstön kehittämisessä?

Hankekokonaisuuteen kuului kolme valmennusosiota. Osallistua pysyi osallistumaan kehittämistarpeidensa mukaisesti yksittäiseen tai useampaan osioon.

I Kohti digitaalisia osaamismerkkejä

Haetko omaan opetukseesi jotain uutta? Haluatko kehittää omaa opetustasi houkuttelevammaksi ja koukuttavammaksi? Tiedätkö, miten osaamista voi osoittaa osaamismerkkien avulla? Tiedätkö, miten osaamismerkeillä voidaan kehittää ja profiloida henkilöstön osaamista?

Valmennusosio sisälsi kuusi verkkotallennetta (1 tunti/tallenne), jotka oli tuotettu yhteistyössä ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja Yrkesakademin i Österbottenin kanssa. Tallenteiden teemat ovat:

  1. Innostu osaamismerkeistä: mitä ovat digitaaliset osaamismerkit? Orientaatio osaamismerkkeihin ja erilaisten merkkien tunnistukseen (esim. osallistumismerkki, seminaarimerkki, osaamisen osoittamiseen perustuva jne.). Lisäksi käsitellään lyhyesti terminologiaa ja järjestelmää, esim. mikä on OBF ja OBF. Webinaarin tuottaja: TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
  2. Tule ja aloita yhteisöllinen osaamismerkkien suunnittelu. Webinaarissa käsitellään osaamismerkkikonseptin lähtökohtia oppilaitostasolla sekä osaamismerkkien suunnittelua. Miten muotoillaan yhteiset pelisäännöt osaamismerkkien käyttöönottoon? Miten kuvataan osaamismerkkiin osaamistavoitteet, arviointikriteerit ja osaamisen osoittamisen tavat? Miten ohjataan yhteisöllistä suunnitteluprosessia? Webinaarin tuottaja: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
  3. Osaamismerkkien ja osaamismerkkikonstellaatioiden hyödyntäminen. Webinaarissa kerrotaan esimerkkien avulla millaisia tekijöitä kannattaa huomioida osaamismerkkikonstellaation rakentamisessa. Webinaarin tuottaja: Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu.
  4. Kehity ketterästi: osaamismerkit opettajan jatkuvan oppimisen tukena. Opettajan jatkuvaa osaamisen kehittämistä varten on kehitetty digitaalista ja pedagogista osaamista kehittäviä osaamismerkistöjä. Esittelyssä on kaksi casea: Oppiminen Online ja oppilaitoksen (HAMK) opetushenkilöstölle laadittu osaamismerkistö. Webinaarin tuottaja: HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
  5. Osaamismerkit ja osaamisen kehittäminen. Miksi osaamisesta on niin vaikea puhua? Osaamismerkit osaamispuheen perustana. Webinaarin tuottaja: JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
  6. Yrkeslärarens kompetensmärken – Vad är det, hur skapar jag, hur drar jag nytta av dem? En sammanfattning på svenska om kompetensmärken som stöd för fortsatt lärande och utveckling. Webinaarin tuottaja: YA.

Verkkotallenteet antoivat ideoita oman osaamisesi uudistamiseen osaamismerkkien avulla sekä näkökulmia osaamismerkkien hyödyntämiseen työyhteisössäsi ja opetuksessasi. 

Koulutuksessa voi hakea valmennusosiosta digitaalisen osaamismerkin. Perehdy vähintään kolmeen tallenteeseen ja tee niiden pohjalta esitys omaan työyhteisöösi siitä, kuinka osaamismerkkejä voitaisiin siellä hyödyntää. Voit suorittaa osion ajasta ja paikasta riippumatta. Lähde mukaan osaamismerkkien maailmaan ja kehittämään omaa opetustasi.

 

II Profiloi osaamistasi osaamismerkein

Oletko sinä se, jolla jo on paljon ammatillisen opettajan taitoja, vai oletko se, joka haluaisi oppia vielä lisää? Oletko se, joka haluaisi jotain konkreettista näyttöä osaamisestaan? Osallistu valmennukseen, jossa

  • voit hankkia uutta osaamista ammatillisen opettajan työtehtäviin ja osoittaa osaamisesi valtakunnallisten ammatillisen opettajan osaamismerkkien perusteella tai
  • voit hakea suoraan valtakunnallisia osaamismerkkejä ilman valmennukseen osallistumista

Hakemalla osaamismerkkiä voit profiloitua ja tehdä osaamisesi näkyväksi seuraavista teemoista: osaamisen arviointi, työelämä ja verkostot sekä moninaiset oppijat. Monimuotovalmennus sisältää lähi/verkko-opetusta (1 - 3 päivää), itsenäistä ja ohjattua työskentelyä.

 

III Osaamismerkein ohjattua oppimista

 

Miten opiskelijat voivat näyttää omaa osaamistaan osaamismerkkien avulla? Tule valmennukseen, jossa sinua ja/tai organisaatiotasi tuetaan osaamismerkkien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 


Valmennuksessa perehdytään osaamismerkein ohjautuvan oppimisen malliin ja harjoitellaan osaamismerkkien suunnittelua (osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien laatiminen, osaamisen osoittamisen tapojen suunnittelu) ja mallintamista tutkinnon osiin tai vastaaviin kokonaisuuksiin. Kehittelemme yhdessä uusia tapoja osaamismerkkien käyttöön.
Pääset kokeilemaan osaamismerkkitehtaassa, miten osaamismerkein ohjautuva oppimisprosessi voidaan rakentaa, osaamista tunnistaa ja tunnustaa. Lisäksi suunnittelet, miten opiskelijat perehdytetään osaamismerkein ohjattuun oppimiseen ja osaamisen osoittamiseen. 

Tuo opetuksesi uudelle tasolle ja motivoi opiskelijoitasi osaamismerkkien avulla.

 

Tietoa koulutuksesta

Milloin: 2020-21

Toteutustapa: Koulutus sisältää webinaareja, lähiopetusta, verkko-ohjausta ja itsenäistä työskentelyä. 

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstö

Hinta: Koulutus oli OPH:n opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi
Kouluttajat
Katri
Aaltonen
yliopettaja
+358 294471454
Katri.Aaltonen@haaga-helia.fi
Pia
Kiikeri
lehtori
+358 294471190
Pia.Kiikeri@haaga-helia.fi
Petja
Sairanen
lehtori
+358 294471225
Petja.Sairanen@haaga-helia.fi