Olet täällä

Hungry for Finland - Ruokamatkailun tuotteistaminen

Hungry for Finland - Ruokamatkailun tuotteistaminen

 

Hungry for Finland - ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden yhtenäisiä työkaluja ja sparrausta.

Hanke tehostaa toimijoiden asiakas- ja markkinaymmärrystä, kansainvälistymis- ja vientiosaamista, kestävää kehitystä ruokamatkailussa sekä avauksia kansainvälisille markkinoille elämyksellisten ruokamatkailutuotteiden myötä. Verkostotoiminta tehostuu aluerajat ylittävien teemojen kautta. Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kv-markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat ruokamatkailun kehittämisen parissa työtä tekevät tahot kuten matkailun alueorganisaatiot ja ruokamatkailun alueelliset hankkeet. Lopullisina hyödynsaajina ovat kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat.

Hankkeessa tuotetaan Hungry for Finland, H4F -kärkituotteiden kriteerit, joiden avulla kootaan H4F-tuoteperhe kansainvälisille markkinoille. Vuonna 2019 järjestetään kansallinen Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailu, jonka tuloksena saadaan uusia ruokamatkailun kärkituotteita kansainvälisille matkailumarkkinoille sekä tuoteaihioita jatkokehittelyyn. Valtakunnallisen ruokamatkailuverkoston toimintaa kehitetään pysyvän toiminnan suuntaan.

Projektipäällikkö: Kristiina Havas

Kesto: 3.9.2018 - 2.9.2021

Rahoitus: EUn maaseudun kehittämisrahasto