Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus, restonomi (AMK)

AMK

Kuvituskuva: hotelli-, ravintola- ja matkailu

Restonomi on matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiantuntija.

Hotelli-ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutuksessa opiskelija muodostaa itselleen käsityksen hotelli- ja ravintola-alan eri sektoreiden liikkeenjohdossa vaadittavasta asiakaskeskeisestä ja tuloksellisesta toiminnasta. Hän osaa soveltaa oppimaansa alan yritysten ja muiden yhteisöjen kehittämiseksi. Opiskelija kasvaa opintojensa aikana laaja-alaiseen ammatilliseen ajatteluun ja loogiseen työskentelyyn kykeneväksi osaajaksi.

Koulutus profiloituu vaativien ja monipuolisten liikkeenjohdollisten kompetenssien tuottamiseen. Liikkeenjohdollisuus näkyy erikoistumisalan opintojen lisäksi etenkin johtamisen, juridiikan, markkinoinnin, laskentatoimen ja yrittäjyyden opinnoissa. Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa konkretisoituu projektitöinä, työharjoitteluina ja yritysvierailuina sekä opinnäytetyössä.

Tutkinto yhdistettynä työkokemukseen antaa restonomille valmiudet toimia palvelualan, erityisesti hotelli- ja ravintolayritysten ja alan sidosryhmien esimies-, asiantuntija-, suunnittelu-, opetus-, myynti ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Opinnot toteutetaan joko päivä- tai monimuoto-opiskeluna. Päiväopiskelussa (nuorten yhteishaku) opiskelu on päätoimista kun taas monimuoto-opiskelussa (aikuisyhteishaku) osa opiskelusta tapahtuu lähipäivien aikana (3–5 päivää kuukausittain) sekä itsenäisenä opiskeluna.

Hakeminen
Restonomi amk

Laajuus: 210 op

Koulutusohjelma: Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus

KampusHaaga

Opiskelu: Päivä- ja monimuotototeutus

Valmistuneiden nimikkeitä: myyntipäällikkö, ravintolapäällikkö, hotellin vastaanottopäällikkö, yrittäjä

Ota yhteyttä

Yleistä Haaga-Heliasta

Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi

Opiskelijoiden kokemuksia

Matkailu

07.09.2020
Alumnitarina
Matkailu- ja ravintola-alan trendit opitaan Haaga-Heliassa

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

AMK

Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, restonomi (AMK)

AMK

Matkailun koulutus, restonomi (AMK)

AMK

Ruokatuotannon johtamisen koulutus, restonomi (AMK)