Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus, restonomi (AMK)

Kuvituskuva: hotelli-, ravintola- ja matkailu

Restonomi on matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiantuntija.

Hotelli-ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutuksessa opiskelija muodostaa itselleen käsityksen hotelli- ja ravintola-alan eri sektoreiden liikkeenjohdossa vaadittavasta asiakaskeskeisestä ja tuloksellisesta toiminnasta. Hän osaa soveltaa oppimaansa alan yritysten ja muiden yhteisöjen kehittämiseksi. Opiskelija kasvaa opintojensa aikana laaja-alaiseen ammatilliseen ajatteluun ja loogiseen työskentelyyn kykeneväksi osaajaksi.

Koulutus profiloituu vaativien ja monipuolisten liikkeenjohdollisten kompetenssien tuottamiseen. Liikkeenjohdollisuus näkyy erikoistumisalan opintojen lisäksi etenkin johtamisen, juridiikan, markkinoinnin, laskentatoimen ja yrittäjyyden opinnoissa. Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa konkretisoituu projektitöinä, työharjoitteluina ja yritysvierailuina sekä opinnäytetyössä.

Tutkinto yhdistettynä työkokemukseen antaa restonomille valmiudet toimia palvelualan, erityisesti hotelli- ja ravintolayritysten ja alan sidosryhmien esimies-, asiantuntija-, suunnittelu-, opetus-, myynti ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Opinnot toteutetaan joko päivä- tai monimuoto-opiskeluna. Päiväopiskelussa (nuorten yhteishaku) opiskelu on päätoimista kun taas monimuoto-opiskelussa (aikuisyhteishaku) osa opiskelusta tapahtuu lähipäivien aikana (3–5 päivää kuukausittain) sekä itsenäisenä opiskeluna.

Hakeminen
  • Hakuaika: 17.3. - 31.3.2021 klo 15.00
  • AMK-valintakoe: AMK-valintakoe pidetään 31.5.-9.6.2021 välisenä aikana. Lue lisää ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.
  • Hakutiedot ja hakemus Opintopolussa
  • Koulutus alkaa elokuussa 2021
Restonomi amk

Laajuus: 210 op

Koulutusohjelma: Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus

KampusHaaga

Opiskelu: Päivä- ja monimuotototeutus

Valmistuneiden nimikkeitä: myyntipäällikkö, ravintolapäällikkö, hotellin vastaanottopäällikkö, yrittäjä

Ota yhteyttä
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi

Opiskelijoiden kokemuksia

22.03.2021
Alumnitarina
”Olen saanut rohkeuden hakea niitä tehtäviä, joita haluaisin tehdä”
16.03.2021
Alumnitarina
”Nyt jos koskaan on aika uudistua ja murtaa alan negatiivisia myyttejä!” – Dani Hänninen o...
17.02.2021
Alumnitarina
Restonomiopinnot tarjoavat kansainvälistymismahdollisuuksia ja ikimuistoisia kokemuksia

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, restonomi (AMK)
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Matkailun koulutus, restonomi (AMK)
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Ruokatuotannon johtamisen koulutus, restonomi (AMK)
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku